چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زاوه

مدرسه کاردانش خواجه نصیر
کاردانش خواجه نصیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی زاوه
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی زاوه
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی زاوه
مدرسه نصر
نصر
مختلط - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه الزهرا
الزهرا
دخترانه - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه رابعه
رابعه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید عطائی
شهید عطائی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه تکتم زاوه
تکتم زاوه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه راشد
راشد
پسرانه - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه نجمه خاتون
نجمه خاتون
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید علی اصغر مدبری
شهید علی اصغر مدبری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید عابدینی کاهیجه
شهید عابدینی کاهیجه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید سید مصطفی خمینی
شهید سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید دلیر پور
شهید دلیر پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید حبیب الله انفرادی
شهید حبیب الله انفرادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید احمد محمدآبادی
شهید احمد محمدآبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شکیب
شکیب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه ستارگان هدایت
ستارگان هدایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه تسنیم بهار
تسنیم بهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه استاد صاحبکار
استاد صاحبکار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید آدمی
شهید آدمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید فرامرز دلیرپور
شهید فرامرز دلیرپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید محمد میری
شهید محمد میری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه مهدی (عج)
مهدی (عج)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید سید محمود عنایتی
شهید سید محمود عنایتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید غلامرضا کوه جانی
شهید غلامرضا کوه جانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه توفیق
توفیق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه وهب
وهب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه بستان
بستان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید محمدتقی عباس زاده
شهید محمدتقی عباس زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید ابراهیم قربانزاده
شهید ابراهیم قربانزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید ابراهیم جمعه نژاد
شهید ابراهیم جمعه نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه لاله های خونین برزو
لاله های خونین برزو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید علی محمد ملایی
شهید علی محمد ملایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
مدرسه شهید سید حسین موسوی
شهید سید حسین موسوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی زاوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زاوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زاوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زاوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر زاوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.