سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چایپاره

مدرسه کاردانش احسان
کاردانش احسان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید قهرمان حسین پور
شهید قهرمان حسین پور
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه طالقانی
طالقانی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه هدایت شور کهریز 1
هدایت شور کهریز 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه نصر سلوکلو
نصر سلوکلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه مهد علم 5
مهد علم 5
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه مهد علم
مهد علم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه معلم شهید مرادعلی اسدزاده
معلم شهید مرادعلی اسدزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه مسكن مهر2
مسكن مهر2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه كرامت 1
كرامت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه کارگر قناتی
کارگر قناتی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه فضل
فضل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه عدالت گورش
عدالت گورش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه صداقت بندلی
صداقت بندلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه صبر
صبر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهیدین معصوم و محمود راثی
شهیدین معصوم و محمود راثی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید مهدیزاده
شهید مهدیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید مدنی کورابلاغ
شهید مدنی کورابلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید محمدپور
شهید محمدپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید ماكوئی
شهید ماكوئی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید غلامرضا علیزاده
شهید غلامرضا علیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید علی حاجی زاده
شهید علی حاجی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید علی جعفر نژاد
شهید علی جعفر نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید عزت اله حسین زاده
شهید عزت اله حسین زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید عباسزاده
شهید عباسزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید شیخكا نلوی یوسف آباد
شهید شیخكا نلوی یوسف آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید شیخکانلوی میلان
شهید شیخکانلوی میلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید سهرابی
شهید سهرابی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید زینالزاده
شهید زینالزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید دوستعلی محمد زاده
شهید دوستعلی محمد زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید پاشائی
شهید پاشائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید بهمن احمد پور
شهید بهمن احمد پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید اصغری
شهید اصغری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید اسماعیل شهبازی
شهید اسماعیل شهبازی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید ابوالحسنی
شهید ابوالحسنی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهید ابراهیم مخلص
شهید ابراهیم مخلص
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شفاء
شفاء
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه سلمان فارسی 2
سلمان فارسی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه رودکی آجای
رودکی آجای
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه حکمت شیرین بلاغ
حکمت شیرین بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی چایپاره
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چایپاره را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چایپاره انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چایپاره ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر چایپاره را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.