سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر گرمه

مدرسه مولوی
مولوی
دخترانه - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید کامیاب
شهید کامیاب
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید خانی
شهید خانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید منتظر قائم
شهید منتظر قائم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید ملکی
شهید ملکی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید گلداری
شهید گلداری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید کاوه
شهید کاوه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید فخرانی
شهید فخرانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه دنیای دانش نوین
دنیای دانش نوین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه دنیای دانش
دنیای دانش
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه پاسداران
پاسداران
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه بیست و دوم بهمن
بیست و دوم بهمن
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی گرمه
مدرسه مرتضی آوینی
مرتضی آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهدای دشت
شهدای دشت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهدای درق
شهدای درق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهدای ایور
شهدای ایور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه سردار شهید همت
سردار شهید همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه زكریا ی رازی 1
زكریا ی رازی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه خضراء
خضراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه خضرا
خضرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه آفاق
آفاق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان شمالی گرمه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دوره اول متوسطه خراسان شمالی گرمه
مدرسه موعود
موعود
پسرانه - دوره اول متوسطه خراسان شمالی گرمه
مدرسه شهید طالبی
شهید طالبی
دخترانه - دوره اول متوسطه خراسان شمالی گرمه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر گرمه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر گرمه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر گرمه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر گرمه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.