سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جلگه رخ

مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید سالاری سلطان آباد
شهید سالاری سلطان آباد
پسرانه - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه نور الزمان بنی هاشم
نور الزمان بنی هاشم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه مهندس محمود فرشیدی
مهندس محمود فرشیدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه محمد مهدی بهزاد
محمد مهدی بهزاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه فاطمه حسین پور
فاطمه حسین پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید نواب صفوی نسر
شهید نواب صفوی نسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید علیرضا علیپور
شهید علیرضا علیپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید رضایی
شهید رضایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید جاقوری زرکک
شهید جاقوری زرکک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شوکت باقرزاده
شوکت باقرزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه سید محمد ارتضاء
سید محمد ارتضاء
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه سید علی بنی هاشم
سید علی بنی هاشم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه رجبعلی معصومی
رجبعلی معصومی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه دکتر مفتح
دکتر مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه حضرت آسیه (س)
حضرت آسیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه حبیب بهزاد
حبیب بهزاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه حاج فیروز باقرپور
حاج فیروز باقرپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه معراج عمادیه
معراج عمادیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه علی اکبر باقرزاده
علی اکبر باقرزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید عبدا... اسدی
شهید عبدا... اسدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه ولیعصر پیش آخور
ولیعصر پیش آخور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید محمد جوادتونی
شهید محمد جوادتونی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه نیره دلگیر
نیره دلگیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید حسین عسگریان
شهید حسین عسگریان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید آل نبی
شهید آل نبی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه اخلاص فتح آباد
اخلاص فتح آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه میرزا کوچک خان درخت سنجد
میرزا کوچک خان درخت سنجد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه سید جمال الدین
سید جمال الدین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه حضرت خدیجه (س) سربالا
حضرت خدیجه (س) سربالا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید حسن یوسفی نوری
شهید حسن یوسفی نوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه 15 خرداد شهید رضائی
15 خرداد شهید رضائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شکوفه پوستین دوز
شکوفه پوستین دوز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه متقین حشمت آبادرخ
متقین حشمت آبادرخ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید میرزاده
شهید میرزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه صدر
صدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید احمدی تجاق
شهید احمدی تجاق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید عبدالرضا حسن پور شیرآباد
شهید عبدالرضا حسن پور شیرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید غلامزاده
شهید غلامزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید حسن عبدالهی
شهید حسن عبدالهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شکوه علم حصارجلال
شکوه علم حصارجلال
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید علی خدادادی کلاته سم
شهید علی خدادادی کلاته سم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شیهد اندرزگو کلغری
شیهد اندرزگو کلغری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید بلیغ
شهید بلیغ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید حسین آذرکیش
شهید حسین آذرکیش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید محمد فخروی
شهید محمد فخروی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید حمزه رفسنجانی
شهید حمزه رفسنجانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه امین آب باریک سفلی
امین آب باریک سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید علیرضا غلامی
شهید علیرضا غلامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه 12 بهمن واسط
12 بهمن واسط
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه اتحاد شیله گشاد
اتحاد شیله گشاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه دانش خلج
دانش خلج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه امید انقلاب
امید انقلاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جلگه رخ
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جلگه رخ را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جلگه رخ انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جلگه رخ ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جلگه رخ را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.