سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پلدشت پلدشت

مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه لعیا
لعیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه والفجر پلدشت
والفجر پلدشت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه نور اسلام
نور اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه محمود نازک
محمود نازک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه قیقاج
قیقاج
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه قره خوجالو
قره خوجالو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه فجر کولوس
فجر کولوس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه عرفان تازه کند
عرفان تازه کند
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه عبدالعلی کندی
عبدالعلی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شیبلوی سفلی
شیبلوی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شیبلوی سدارس
شیبلوی سدارس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهیدان گمنام پزیک
شهیدان گمنام پزیک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهیدان چخماقلوی کرد
شهیدان چخماقلوی کرد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید نظری باقرکندی
شهید نظری باقرکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید نجف زاده
شهید نجف زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید ناصرعلیزادگان
شهید ناصرعلیزادگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید نادرتیموری
شهید نادرتیموری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید محمدپور
شهید محمدپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید محرم زاده شیبلو
شهید محرم زاده شیبلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید کریم نژاد
شهید کریم نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید فرهنگ آذر ذاکرلو
شهید فرهنگ آذر ذاکرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید عین اله زاده
شهید عین اله زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید علیزاده شیرمحمد
شهید علیزاده شیرمحمد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید عدالت قلعه جوق
شهید عدالت قلعه جوق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید شیرزاده
شهید شیرزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید شعبان
شهید شعبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید سنگین پور
شهید سنگین پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید رضاپور
شهید رضاپور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید رستمی
شهید رستمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید دستغیب اینجه درسی
شهید دستغیب اینجه درسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید حسن پور
شهید حسن پور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید جعفرزاده چخماقلوی کرد
شهید جعفرزاده چخماقلوی کرد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید ثریا
شهید ثریا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید تیمور مصر کانلوشوطلو
شهید تیمور مصر کانلوشوطلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید تقی نژاد
شهید تقی نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید پیری شدی
شهید پیری شدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید باکری قوچکندی
شهید باکری قوچکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید باکری اسلام کندی
شهید باکری اسلام کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید بابائی
شهید بابائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید احمدی روشن قوچ کندی
شهید احمدی روشن قوچ کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهدا قره جالو
شهدا قره جالو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شور بلاغ علیا
شور بلاغ علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شکوفه های خلاق 2
شکوفه های خلاق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه سنائی
سنائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه سمیه دایلانکندی
سمیه دایلانکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه سلیمه
سلیمه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه ساری سو
ساری سو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه رقیه (س)
رقیه (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه دکتر نجات الهی
دکتر نجات الهی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه خیبر قورشاقلو
خیبر قورشاقلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه پیام انقلاب چاتوکندی
پیام انقلاب چاتوکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه بعثت ساختمان
بعثت ساختمان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه آیت اله بروجردی
آیت اله بروجردی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پلدشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پلدشت پلدشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پلدشت پلدشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پلدشت پلدشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پلدشت پلدشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.