سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

مدرسه شهدای کارگر
شهدای کارگر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه مهرانه
مهرانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه شکوفه های گیلاس
شکوفه های گیلاس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه عرفانه
عرفانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه مائده آسمانی
مائده آسمانی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه طلوع دانش
طلوع دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه لاله
لاله
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه گلهای فاطمه
گلهای فاطمه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه گلهای امید
گلهای امید
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه مشکاه
مشکاه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه مهرگان
مهرگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه فرشته های مهربون
فرشته های مهربون
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه نسترن
نسترن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه جوانه ها
جوانه ها
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه شقایق
شقایق
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه بهاره
بهاره
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه آوای مهر
آوای مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه حدیث
حدیث
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه یاران مهدی (عج)
یاران مهدی (عج)
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه شهدای کارگر
شهدای کارگر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه نشاط
نشاط
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه یار کوثر
یار کوثر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه طه
طه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه کودکان منتظر
کودکان منتظر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه گلهای محمدی
گلهای محمدی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه متین
متین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه ثامن
ثامن
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه ره پویان
ره پویان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه امیدان رهبر
امیدان رهبر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه فرهنگ و دانش
فرهنگ و دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه حکمت
حکمت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه امین
امین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه امیدان فردا
امیدان فردا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه سپیده دانش
سپیده دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه نسل نور
نسل نور
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه ادیبان
ادیبان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه پیروان امام علی
پیروان امام علی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه مهرآیین
مهرآیین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 15
مدرسه شهید مجتهدی
شهید مجتهدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 15
مدرسه ابرار 1
ابرار 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 15
مدرسه شهدای 15 خرداد 1 (مقداد)
شهدای 15 خرداد 1 (مقداد)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 15
مدرسه شاهدنصر
شاهدنصر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید محراب مدنی 1
شهید محراب مدنی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه دانشکوش 1
دانشکوش 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه امام حسین 1
امام حسین 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه حاج اسماعیل صالحی شهرابی
حاج اسماعیل صالحی شهرابی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید تیمسار فلاحی 1
شهید تیمسار فلاحی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه زمزم 1
زمزم 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه عفاف 1
عفاف 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه امام رضا 2
امام رضا 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه میلاد
میلاد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه سمانه
سمانه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه بوستان 1
بوستان 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه امام رضا 1
امام رضا 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه میلاد 1
میلاد 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شیخ بهائی 1
شیخ بهائی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید فرهادی 1
شهید فرهادی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس سجاسرود سجاسرود زنجان مختلط تیزهوشان دوره دوم متوسطه- کاردانش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس سجاسرود سجاسرود زنجان مختلط تیزهوشان دوره دوم متوسطه- کاردانش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس سجاسرود سجاسرود زنجان مختلط تیزهوشان دوره دوم متوسطه- کاردانش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس سجاسرود سجاسرود زنجان مختلط تیزهوشان دوره دوم متوسطه- کاردانش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.