جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل

مدرسه کاردانش علامه حلی
کاردانش علامه حلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش پروفسور هشترودی
کاردانش پروفسور هشترودی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش بزرگمهر
کاردانش بزرگمهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایران خودرو 1
کاردانش ایران خودرو 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش فردوس
کاردانش فردوس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش اندیشه شریف
کاردانش اندیشه شریف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه عفت السادات سیدین
عفت السادات سیدین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه فنی رازی
فنی رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه نگین دانش
نگین دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه کمال الملک 1
کمال الملک 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه استاد فرشچیان 1
استاد فرشچیان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه علامه حلی 1
علامه حلی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه ظهیرنژاد
ظهیرنژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه طیبه
طیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید مهدیزاده
شهید مهدیزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید احدی ثمرین
شهید احدی ثمرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شریف 1
شریف 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه سید حسین فقیه عاملی
سید حسین فقیه عاملی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه دانش نوین
دانش نوین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه تقی دیزج
تقی دیزج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه بنت الهدی 1
بنت الهدی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه ایران خودرو 2
ایران خودرو 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید رجایی 1
شهید رجایی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه جهان دانش 2
جهان دانش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه ثمر
ثمر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه تختی
تختی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه هنر پویان
هنر پویان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید فاتحی
شهید فاتحی
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شاهد 2
شاهد 2
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید مهرآور
شهید مهرآور
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه شهید صالح ابراهیمی
شهید صالح ابراهیمی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه بهار دانش
بهار دانش
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه روح الهی
روح الهی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه عادل فرزانه
عادل فرزانه
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه سنایی 1
سنایی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه قدس 2
قدس 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه پورسلیمان 2
پورسلیمان 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه سبحان 2
سبحان 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شفق
شفق
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه حکمت 2
حکمت 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه سبلان 2
سبلان 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه معلم 2
معلم 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه شهید آخری قرآنی 2
شهید آخری قرآنی 2
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه ممتازان
ممتازان
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه سبحان 1
سبحان 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه پور سلیمان 1
پور سلیمان 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید کاظمی 2 خیارک
شهید کاظمی 2 خیارک
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه امام حسن المجتبی
امام حسن المجتبی
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه عادل سرائی 1
عادل سرائی 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه افسر صادقی 1
افسر صادقی 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.