شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر بندر ترکمن

مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر ترکمن
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه ایران
ایران
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه ابو حنیفه
ابو حنیفه
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه یول
یول
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه یاخسین
یاخسین
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه نبی اکرم
نبی اکرم
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه ملانفس
ملانفس
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه گلهای بهشت 2
گلهای بهشت 2
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه قلم چی
قلم چی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه عفاف و حجاب
عفاف و حجاب
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه طه
طه
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید سعید ایمن طلب
شهید سعید ایمن طلب
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید حاجی ایمری
شهید حاجی ایمری
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهیدای گمنام
شهیدای گمنام
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید مشهدی حاجی آرخی
شهید مشهدی حاجی آرخی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید قرباندردی ایری
شهید قرباندردی ایری
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید علی اكبر ناساری
شهید علی اكبر ناساری
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید سید مرتضی آوینی
شهید سید مرتضی آوینی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید حاجی ایمری
شهید حاجی ایمری
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید تاج محمد کر
شهید تاج محمد کر
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید ایمری
شهید ایمری
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید گل محمد نظر نژاد
شهید گل محمد نظر نژاد
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید غلامعلی دریانورد
شهید غلامعلی دریانورد
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید غلامحسین دوست محمدیان
شهید غلامحسین دوست محمدیان
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید عبدالرحمن گرگانی
شهید عبدالرحمن گرگانی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید باقر مردانی
شهید باقر مردانی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهیدآنه محمد ایری
شهیدآنه محمد ایری
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید فریدون قرنجیک
شهید فریدون قرنجیک
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید عیسی قلی کم
شهید عیسی قلی کم
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید حاجی محمد کر
شهید حاجی محمد کر
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید تاشلی کر
شهید تاشلی کر
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید بهزاد محمد زاده
شهید بهزاد محمد زاده
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شهید بنت الهدی صدر
شهید بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه رستگاران رضوی
رستگاران رضوی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه رجایی 2
رجایی 2
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه ذوالنورین
ذوالنورین
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه ذوالفقار آرخ کوچک
ذوالفقار آرخ کوچک
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه حضرت مریم (ص)
حضرت مریم (ص)
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه حاج محمد اتابای
حاج محمد اتابای
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه توحید قره تپه
توحید قره تپه
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه برادران شهید جمشیدی
برادران شهید جمشیدی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه بدری ساعی
بدری ساعی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه بابک بر خدایی
بابک بر خدایی
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه آفتاب
آفتاب
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه رجایی 1
رجایی 1
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر بندر ترکمن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر بندر ترکمن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر بندر ترکمن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر بندر ترکمن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.