چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر نیکشهر نیکشهر

مدرسه حضرت مریم آبگاه
حضرت مریم آبگاه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه حکیمه رئیسان
حکیمه رئیسان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه خدیجه الکبری هشتیک
خدیجه الکبری هشتیک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه شرف نوک آباد
شرف نوک آباد
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عفت داروکان
عفت داروکان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فاطمه الزهرا کوچینک
فاطمه الزهرا کوچینک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فاطمیه ماهبان
فاطمیه ماهبان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه محدثه زیرک آباد
محدثه زیرک آباد
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه مطهره آبشکی
مطهره آبشکی
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه مهاجر وانان
مهاجر وانان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ام البنین جوانکان
ام البنین جوانکان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ام کلثوم پیر بیشک
ام کلثوم پیر بیشک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه جابر بن حیان داروکان
جابر بن حیان داروکان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه شهید هاشمی نژاد آبشکی
شهید هاشمی نژاد آبشکی
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عدالت رئیسان
عدالت رئیسان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه قائم آبگاه
قائم آبگاه
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه مصطفی خمینی نیکو جهان
مصطفی خمینی نیکو جهان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه وحدت کوچینک
وحدت کوچینک
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه 22 بهمن زیرک آباد
22 بهمن زیرک آباد
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ابوحنیفه نیکشهر
ابوحنیفه نیکشهر
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ابوریحان بیرونی نوک
ابوریحان بیرونی نوک
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه الهه شفیعیان
الهه شفیعیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه استقلال مخت
استقلال مخت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه استقلال گوری
استقلال گوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ابوبکر صدیق
ابوبکر صدیق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ابن سینا کوردپ
ابن سینا کوردپ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه ابن سینا بندسر
ابن سینا بندسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه 17 شهریور سراهنگی
17 شهریور سراهنگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه والفجر مورتگان
والفجر مورتگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه هجرت نگار
هجرت نگار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه میثم راوگ
میثم راوگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه مدرس زاران
مدرس زاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه لقمان حکیم کورینگ
لقمان حکیم کورینگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه گلهای زندگی
گلهای زندگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه كیمیا
كیمیا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه قرارگاه خاتم الانبیا
قرارگاه خاتم الانبیا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فردوسی تانان
فردوسی تانان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فجر میرکی
فجر میرکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه فاروق اعظم
فاروق اعظم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه غنچه های انقلاب تواران
غنچه های انقلاب تواران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عمر خیام
عمر خیام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه علویه تیسروک
علویه تیسروک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشق آبادی
عشق آبادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری ولایت هنزم
عشایری ولایت هنزم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری وحدت بنگلی سئول
عشایری وحدت بنگلی سئول
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری هاشمی نژاد درک چاندی
عشایری هاشمی نژاد درک چاندی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری نبوت زنگینک
عشایری نبوت زنگینک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری ناصر خسرو برک
عشایری ناصر خسرو برک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری میثم باکر
عشایری میثم باکر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری موحد کل چاتوک
عشایری موحد کل چاتوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
مدرسه عشایری معاد گجوئی
عشایری معاد گجوئی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نیکشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر نیکشهر نیکشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر نیکشهر نیکشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر نیکشهر نیکشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر نیکشهر نیکشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.