چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر لنگرود لنگرود

مدرسه کاردانش شهید نورانی
کاردانش شهید نورانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان لنگرود
مدرسه کاردانش آیت طلوعی
کاردانش آیت طلوعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان لنگرود
مدرسه مهارت حرفه ای نصر
مهارت حرفه ای نصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لنگرود
مدرسه پيش حرفه ای فجر
پيش حرفه ای فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لنگرود
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
پسرانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید نیک نژاد 2
شهید نیک نژاد 2
دخترانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید اکبری 2
شهید اکبری 2
دخترانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه جمال نیکویی
جمال نیکویی
دخترانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه 13 آبان
13 آبان
دخترانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه بعثت
بعثت
پسرانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید نیک نژاد 1
شهید نیک نژاد 1
پسرانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید اکبری 1
شهید اکبری 1
پسرانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه 22 بهمن 1
22 بهمن 1
پسرانه - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه هوش پرور
هوش پرور
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه نفیسه رادار کومه
نفیسه رادار کومه
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه میرزاتقی شیرازی تازه آباد
میرزاتقی شیرازی تازه آباد
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه مصباح
مصباح
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه محتشم کاشانی بالاچاف
محتشم کاشانی بالاچاف
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه کمیل 1
کمیل 1
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه فیضی
فیضی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه علامه بحرالعلوم
علامه بحرالعلوم
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه علامه امینی سیاهکلده
علامه امینی سیاهکلده
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید یعقوب مشایخی
شهید یعقوب مشایخی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید نیکوکار
شهید نیکوکار
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید نادر اخلاقی
شهید نادر اخلاقی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید میرمنصوری
شهید میرمنصوری
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید محمد تقی اسماعیلی
شهید محمد تقی اسماعیلی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید فاتح
شهید فاتح
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید غمگسار
شهید غمگسار
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید غلامعلی احمدی
شهید غلامعلی احمدی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید غلامرضائی 2
شهید غلامرضائی 2
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید غلامرضایی 1
شهید غلامرضایی 1
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید علی زارع پور
شهید علی زارع پور
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید حقانی
شهید حقانی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید تقی زاده پیرپشته
شهید تقی زاده پیرپشته
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید پرویز امیری
شهید پرویز امیری
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید بیک محمدی
شهید بیک محمدی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید ولی الله حیدر پور
شهید ولی الله حیدر پور
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید نقی فریب
شهید نقی فریب
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید میر حق پرست
شهید میر حق پرست
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید ملک محمدی
شهید ملک محمدی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید حسن نیا گلسفید
شهید حسن نیا گلسفید
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید حبیبی
شهید حبیبی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید باروتکار
شهید باروتکار
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهدای فتیده
شهدای فتیده
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهدای سادات محله
شهدای سادات محله
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهدای بالا چاف
شهدای بالا چاف
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه سید شرف الدین عاملی
سید شرف الدین عاملی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه سوم شعبان شلمان
سوم شعبان شلمان
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید رجبعلی پور
شهید رجبعلی پور
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهید حمید محمد زاده
شهید حمید محمد زاده
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه شهدای پاپکیاده
شهدای پاپکیاده
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه 22 بهمن 2
22 بهمن 2
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه حضرت نرجس
حضرت نرجس
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه جهاد کوشالشاد
جهاد کوشالشاد
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان گیلان لنگرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر لنگرود لنگرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر لنگرود لنگرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر لنگرود لنگرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر لنگرود لنگرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.