چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تبادکان

مدرسه تلاش 2
تلاش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تبادکان
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تبادکان
مدرسه باقریه 2
باقریه 2
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه سپاس
سپاس
مختلط - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه سیمان شرق 2
سیمان شرق 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه بیت المقدس
بیت المقدس
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه فلق 2
فلق 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه محمدرسول الله
محمدرسول الله
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه مرتضی علی 4
مرتضی علی 4
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه نوید 2
نوید 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه نوید 3
نوید 3
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه هشت بهشت 2
هشت بهشت 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه زرین تاج ساغروانیان 2
زرین تاج ساغروانیان 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید بیگلری 2
شهید بیگلری 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید قربان ذوالفقاری 2
شهید قربان ذوالفقاری 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد جواد وهاب رجایی 2
شهید محمد جواد وهاب رجایی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد منتظری 2
شهید محمد منتظری 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه حاج عبدالصمد رمضانی 2
حاج عبدالصمد رمضانی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه علی دهقانیان 2
علی دهقانیان 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه مرتضی علی 3
مرتضی علی 3
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه ایران زمین 1
ایران زمین 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید فلاحی 2
شهید فلاحی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه امیریه 2
امیریه 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه سیمان شرق 1
سیمان شرق 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه علی دهقانیان 1
علی دهقانیان 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه فلق 1
فلق 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه كاظمیه
كاظمیه
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه مرتضی علی 1
مرتضی علی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه مرتضی علی 2
مرتضی علی 2
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه نوید 1
نوید 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه نوید 4
نوید 4
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه هشت بهشت 1
هشت بهشت 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه زرین تاج ساغروانیان 1
زرین تاج ساغروانیان 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید بیگلری 1
شهید بیگلری 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید فلاحی 1
شهید فلاحی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید قربان ذوالفقاری 1
شهید قربان ذوالفقاری 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد جواد وهاب رجایی 1
شهید محمد جواد وهاب رجایی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه حاج عبدالصمد رمضانی 1
حاج عبدالصمد رمضانی 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید هادی فروزان
شهید هادی فروزان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه ابوذر غفاری 1
ابوذر غفاری 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید هادی آزموده جغنه
شهید هادی آزموده جغنه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه 15 خرداد 2
15 خرداد 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید نیرومند
شهید نیرومند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه 15 خرداد 1
15 خرداد 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید موسی علیزاده نصرآباد
شهید موسی علیزاده نصرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه 12 بهمن 2
12 بهمن 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مفتح دوله
شهید مفتح دوله
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه 12 بهمن 1
12 بهمن 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مصطفی گلی
شهید مصطفی گلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مرتضی مطهری فخرآباد
شهید مرتضی مطهری فخرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمود تورانی درنگ آباد
شهید محمود تورانی درنگ آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمدصادق بیداری 1
شهید محمدصادق بیداری 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمدرضا آدینه
شهید محمدرضا آدینه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمدباقر صدر
شهید محمدباقر صدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد منتظری 1
شهید محمد منتظری 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد رضا قربانی
شهید محمد رضا قربانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد رضا اعتمادی
شهید محمد رضا اعتمادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید محمد رحیم کارگر
شهید محمد رحیم کارگر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید مجید شهریاری
شهید مجید شهریاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید ماهری آبقد
شهید ماهری آبقد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
مدرسه شهید كاظمی
شهید كاظمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تبادکان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تبادکان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تبادکان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تبادکان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تبادکان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.