دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر گنبدکاووس

مدرسه برادران شهید فرقانی
برادران شهید فرقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گنبد کاووس
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گنبد کاووس
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بزرگمهر
بزرگمهر
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه محمد ایمر
محمد ایمر
مختلط - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه باباطاهر عریان
باباطاهر عریان
مختلط - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه حکمت
حکمت
پسرانه - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه جمیل
جمیل
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه جمهوری اسلامی زابل آباد
جمهوری اسلامی زابل آباد
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه جعفری
جعفری
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه جامی قویینلی
جامی قویینلی
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه توکل
توکل
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه توحید گل تپه
توحید گل تپه
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه توحید قره دنگ
توحید قره دنگ
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه توحید 2
توحید 2
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه تعاون
تعاون
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه پیوند
پیوند
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه پیغمبر قلی توسلی
پیغمبر قلی توسلی
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه پاکدل
پاکدل
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه پارسا
پارسا
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بیک زاده
بیک زاده
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بهروش
بهروش
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بهاران
بهاران
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بوستان
بوستان
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بنفشه
بنفشه
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بصیر 2
بصیر 2
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بشیر ایمرحاج اللهیار
بشیر ایمرحاج اللهیار
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه آسمان
آسمان
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه آزادگان قزلجه ماتی
آزادگان قزلجه ماتی
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه آرش
آرش
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه آُسوده
آُسوده
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه ایران
ایران
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه انوری اینچه برون
انوری اینچه برون
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه انقلاب اسلامی کوپ آ قبند
انقلاب اسلامی کوپ آ قبند
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه انفاق
انفاق
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امیدهای انقلاب
امیدهای انقلاب
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امید فردا
امید فردا
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امانپور
امانپور
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امامزاده یحیی
امامزاده یحیی
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امام موسی کاظم (ع)
امام موسی کاظم (ع)
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امام اعظم
امام اعظم
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه الیاس (ع)
الیاس (ع)
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه الهام
الهام
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه افق
افق
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه افسر دبیر
افسر دبیر
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه اسوه
اسوه
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه ادریس (ع)
ادریس (ع)
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه هما
هما
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه اخوت
اخوت
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه هلال
هلال
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه اخلاص
اخلاص
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر گنبدکاووس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر گنبدکاووس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر گنبدکاووس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر گنبدکاووس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.