چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر اسفراین

مدرسه کاردانش هدی
کاردانش هدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا
کاردانش فاطمه الزهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش مهندس محمد مظاهری
کاردانش مهندس محمد مظاهری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش البرز
کاردانش البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش قائم
کاردانش قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش زکیه
کاردانش زکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش آینده سازان
کاردانش آینده سازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش شکیبا
کاردانش شکیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش حضرت مهدی (عج)
کاردانش حضرت مهدی (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش راهیان نور
کاردانش راهیان نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش عاطفه
کاردانش عاطفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش ابوریحان بیرونی
کاردانش ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه آیت الله مشکینی
آیت الله مشکینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی اسفراین
مدرسه حرفه‌ای آیت الله طالقانی
حرفه‌ای آیت الله طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کشاورزی امام رضا (ع)
کشاورزی امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی اسفراین
مدرسه شهيد دستغيب 2
شهيد دستغيب 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی اسفراین
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی اسفراین
مدرسه نیایش 2
نیایش 2
دخترانه - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه شهید صدوقی 1
شهید صدوقی 1
پسرانه - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه حاج محمدعلی علیزاده
حاج محمدعلی علیزاده
پسرانه - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه شهید صدوقی 2
شهید صدوقی 2
پسرانه - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه رویش
رویش
دخترانه - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه پاسداران انقلاب
پاسداران انقلاب
پسرانه - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه حبیب بن مظاهر
حبیب بن مظاهر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه چهاربرج
چهاربرج
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه جعفر طیار
جعفر طیار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه ثامن الحجج
ثامن الحجج
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه ثارالله
ثارالله
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه تقوی
تقوی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه ترنم
ترنم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه پوریای ولی حصار
پوریای ولی حصار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه بیست و دو بهمن 1
بیست و دو بهمن 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه بی بی قمر روشنی
بی بی قمر روشنی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه بنیاد برکت
بنیاد برکت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه بعثت پیامبر (ص)
بعثت پیامبر (ص)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه بشری
بشری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه آیت ا..غفاری
آیت ا..غفاری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه آخوند خراسانی
آخوند خراسانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امت
امت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امام موسی کاظم (ع)
امام موسی کاظم (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امام سجادگراتی
امام سجادگراتی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امام حسن مجتبی
امام حسن مجتبی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه امام
امام
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه الفتح
الفتح
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دبستان خراسان شمالی اسفراین
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر اسفراین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر اسفراین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر اسفراین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر اسفراین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.