دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بشرویه بشرویه

مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه کاردانش شهید منفرد
کاردانش شهید منفرد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه کاردانش استاد بدیع الزمان فروزانفر
کاردانش استاد بدیع الزمان فروزانفر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه فنی و حرفه ای استاد بدیع الزمان فروزانفر
فنی و حرفه ای استاد بدیع الزمان فروزانفر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شاهد 2
شاهد 2
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شاهد 1
شاهد 1
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهیده نسترن خسروی
شهیده نسترن خسروی
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه برادران شهید فرقانی
برادران شهید فرقانی
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه نبوت باغدهک
نبوت باغدهک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه مدرس ارسک
مدرس ارسک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه محمد بن زکریای رازی
محمد بن زکریای رازی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه کلاس خاص گل های داودی
کلاس خاص گل های داودی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه قاسم پور رضایی
قاسم پور رضایی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید محمدعلی رفیعی
شهید محمدعلی رفیعی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید محمد یکتانژاد
شهید محمد یکتانژاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید قاسم پور رضائی
شهید قاسم پور رضائی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید سید محمد باقر صدر
شهید سید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شقایق
شقایق
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شادروان میرزاحسین کریمی
شادروان میرزاحسین کریمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه دکترحسابی
دکترحسابی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه امام محمدباقر (ع)
امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حضرت مرضیه (س)
حضرت مرضیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه برکت ام الشهدا
برکت ام الشهدا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه آیت اله مدنی
آیت اله مدنی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه ایثار خانیک
ایثار خانیک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حاج رضا شکرزاده
حاج رضا شکرزاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حاج میرزا حسین کیانی زاده
حاج میرزا حسین کیانی زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه برکت حضرت مریم (س)
برکت حضرت مریم (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه فنی و حرفه‌ای امام سجاد (ع)
فنی و حرفه‌ای امام سجاد (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید منفرد
شهید منفرد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه مهرگان 2
مهرگان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه مهرگان 3
مهرگان 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه كیانی زاده
كیانی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید مهندس ابراهیمی
شهید مهندس ابراهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی بشرویه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بشرویه بشرویه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بشرویه بشرویه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بشرویه بشرویه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بشرویه بشرویه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.