سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر تاکستان تاکستان

مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین تاکستان
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین تاکستان
مدرسه کاردانش حضرت معصومه (س)
کاردانش حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین تاکستان
مدرسه حرفه ای کوثر
حرفه ای کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین تاکستان
مدرسه حرفه ای امید
حرفه ای امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین تاکستان
مدرسه حرفه ای دانش
حرفه ای دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قزوین تاکستان
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید علمدار طاهر خانی
شهید علمدار طاهر خانی
پسرانه - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه هجرت مهدی آباد
هجرت مهدی آباد
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه مدنی نرجه
مدنی نرجه
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه قلعه قره داش
قلعه قره داش
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه فاطمیه یحیی آباد
فاطمیه یحیی آباد
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه فارابی نرجه
فارابی نرجه
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه علامه بحرالعلوم
علامه بحرالعلوم
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شیخ طوسی
شیخ طوسی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید مسعود طاهرخانی
شهید مسعود طاهرخانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید اکبرآخوندی
شهید اکبرآخوندی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید نوراله طاهرخانی
شهید نوراله طاهرخانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید نوراله طاهرخانی
شهید نوراله طاهرخانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید قلباربند
شهید قلباربند
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید قدیری
شهید قدیری
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید غلامحسین اسدالهی
شهید غلامحسین اسدالهی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید یاور معرو فخانی شناسوند
شهید یاور معرو فخانی شناسوند
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید ولی نقی لوتاکند
شهید ولی نقی لوتاکند
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید نواب صفوی سراس
شهید نواب صفوی سراس
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید نجفعلی علی اکبری
شهید نجفعلی علی اکبری
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید ناصر ذوالقدری نودهک
شهید ناصر ذوالقدری نودهک
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید منصور رحمانی
شهید منصور رحمانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید مسعود طاهر خانی
شهید مسعود طاهر خانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید محمد قزوینی یحیی آباد
شهید محمد قزوینی یحیی آباد
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید محمد حیدری قمیک ابتدایی
شهید محمد حیدری قمیک ابتدایی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید محمد حسن قدیری
شهید محمد حسن قدیری
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید محمد ابراهیم اسماعیلی آشتجین
شهید محمد ابراهیم اسماعیلی آشتجین
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید غلامرضا خلج علنقیه
شهید غلامرضا خلج علنقیه
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید غلامحسین اسدالهی دولت آباد
شهید غلامحسین اسدالهی دولت آباد
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید عزت اله صفدری داغلان
شهید عزت اله صفدری داغلان
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید عبدالله ذوالقدر آقبلاغ
شهید عبدالله ذوالقدر آقبلاغ
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید سیف اله طاهر خانی
شهید سیف اله طاهر خانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید رضا قلبار بندد ستجرد
شهید رضا قلبار بندد ستجرد
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید رسول طاهرخانی
شهید رسول طاهرخانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید رجبعلی نجاتی
شهید رجبعلی نجاتی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید حسینعلی عسگری کندر
شهید حسینعلی عسگری کندر
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید حسن کریمی
شهید حسن کریمی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید حجت اله دودانگه یزدرود
شهید حجت اله دودانگه یزدرود
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید چمران آقچه کند
شهید چمران آقچه کند
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید جمالی نرجه
شهید جمالی نرجه
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید پلنگی نرجه
شهید پلنگی نرجه
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید ابراهیم خامی
شهید ابراهیم خامی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید محمد رضا رحمانی
شهید محمد رضا رحمانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید محرم رحمانی
شهید محرم رحمانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید فرهاد طاهر خانی
شهید فرهاد طاهر خانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید فرمانی قلات
شهید فرمانی قلات
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید علی رحمانی
شهید علی رحمانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید علی اکبر طاهر خانی
شهید علی اکبر طاهر خانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید عبداله طاهرخانی
شهید عبداله طاهرخانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید شاهرخ رحمانی
شهید شاهرخ رحمانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید حسن طاهر خانی
شهید حسن طاهر خانی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید باهنر شیرازک
شهید باهنر شیرازک
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهید اکبر آخوندی
شهید اکبر آخوندی
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
مدرسه شهداء مرگسین
شهداء مرگسین
نامشخص - دبستان قزوین تاکستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر تاکستان تاکستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر تاکستان تاکستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر تاکستان تاکستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر تاکستان تاکستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.