دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قم شهر کهک کهک

مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم کهک
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم کهک
مدرسه شهید امیرحسینی خورآباد
شهید امیرحسینی خورآباد
پسرانه - دبستان قم کهک
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه معلم دستگرد
معلم دستگرد
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه علي ابن ابيطالب (ع)
علي ابن ابيطالب (ع)
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه عفیف
عفیف
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید فهمیده سیرو
شهید فهمیده سیرو
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید علیرضا محمد خانی
شهید علیرضا محمد خانی
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید هادی حسنی قباد بزن
شهید هادی حسنی قباد بزن
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید مفتح صرم
شهید مفتح صرم
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید رجائی کرمچگان
شهید رجائی کرمچگان
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید حسن قربانی بیدهند
شهید حسن قربانی بیدهند
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهدای ونارچ
شهدای ونارچ
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهدای خیبر
شهدای خیبر
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه سیدالشهداء ویریچ
سیدالشهداء ویریچ
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه حضرت رقیه (س) صرم
حضرت رقیه (س) صرم
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه حضرت ام کلثوم (س)
حضرت ام کلثوم (س)
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه پیامبراعظم (ع)
پیامبراعظم (ع)
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه ایران خورآباد
ایران خورآباد
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه امام زین العابدین (ع)
امام زین العابدین (ع)
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه فاطمیه کهک
فاطمیه کهک
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه مالک اشتر ورجان
مالک اشتر ورجان
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه شهید علی جهان بیگی میم
شهید علی جهان بیگی میم
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه آزادی ونارچ
آزادی ونارچ
نامشخص - دبستان قم کهک
مدرسه حضرت صدیقه (س)
حضرت صدیقه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه شهید آزادگان کهک
شهید آزادگان کهک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه فاطمه زهرا (س) کهک
فاطمه زهرا (س) کهک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه فاتح خیبر
فاتح خیبر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه شهدای کهک
شهدای کهک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه حانیه
حانیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم کهک
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه شهدای کرمجگان
شهدای کرمجگان
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
مدرسه قمربنی هاشم (ع)
قمربنی هاشم (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه قم کهک
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان قم شهر کهک کهک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قم شهر کهک کهک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قم شهر کهک کهک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قم شهر کهک کهک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.