شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر سپیددشت

مدرسه فجر جرجر
فجر جرجر
مختلط - دبستان لرستان پاپی
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید حاجیوند
شهید حاجیوند
پسرانه - دبستان لرستان پاپی
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید علی حسین اشکش
شهید علی حسین اشکش
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهریار هنام
شهریار هنام
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه خرسند
خرسند
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه بهار ساحل
بهار ساحل
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه بهار آزادی
بهار آزادی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه آیت اله بروجردی
آیت اله بروجردی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه آزادی دهگاه
آزادی دهگاه
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه الهام
الهام
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه یاد آوران
یاد آوران
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه نصر مورنار
نصر مورنار
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شیخ طوسی
شیخ طوسی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید فتحی گرانه
شهید فتحی گرانه
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید علی مرادی پور
شهید علی مرادی پور
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید سردار خورشیدوند
شهید سردار خورشیدوند
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید سالار عبدالوند
شهید سالار عبدالوند
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید خوش صفا پولادوند
شهید خوش صفا پولادوند
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید احمد علی ثابت پور
شهید احمد علی ثابت پور
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید نیرعلی نظری
شهید نیرعلی نظری
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید نوری زاده
شهید نوری زاده
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید نورالدین رحیمی
شهید نورالدین رحیمی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید مهدی زین الدین
شهید مهدی زین الدین
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید ملک آسا
شهید ملک آسا
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید مظفر لیریائی
شهید مظفر لیریائی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید محمدرضا بلفکه
شهید محمدرضا بلفکه
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید محمد باقر صدر
شهید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید فلاحت نژاد
شهید فلاحت نژاد
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید فضل اله نوری
شهید فضل اله نوری
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
مدرسه شهید علیزاده
شهید علیزاده
نامشخص - دبستان لرستان پاپی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر سپیددشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر سپیددشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر سپیددشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر سپیددشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.