یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل زابل

مدرسه کاردانش فجر صبح
کاردانش فجر صبح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کاردانش شهید سراوانی
کاردانش شهید سراوانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید محمدعلی ضابطی
شهید محمدعلی ضابطی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نسترن
نسترن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه حرفه ای مینا
حرفه ای مینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه ابوالفضل محمد قاسمی
ابوالفضل محمد قاسمی
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه سنا پردل
سنا پردل
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نبوت
نبوت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه دختران آفتاب
دختران آفتاب
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه دانش دانشگاه
دانش دانشگاه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شکوفه های ولایت
شکوفه های ولایت
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شکوفه های ولایت
شکوفه های ولایت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه دانش دانشگاه
دانش دانشگاه
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه یکتا
یکتا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه یعقوب لیث 1
یعقوب لیث 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه هجرت زابل
هجرت زابل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه هامون
هامون
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نیمروز زابل
نیمروز زابل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نیک پرور
نیک پرور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نور هدایت
نور هدایت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نور دانش
نور دانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نور الهدی
نور الهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نوآوران نیمروز
نوآوران نیمروز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه ندای فاطمه
ندای فاطمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نخعی مقدم 1
نخعی مقدم 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نخبگان دارالولایه سیستان
نخبگان دارالولایه سیستان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه نجات قدس 1
نجات قدس 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه مرضیه عذ باشی
مرضیه عذ باشی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه گلهای زندگی
گلهای زندگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه گلستانه
گلستانه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کیمیای سعادت
کیمیای سعادت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کوثر النبی
کوثر النبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه قدسیه
قدسیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فاطمه اطهر (س)
فاطمه اطهر (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه علم الهدی
علم الهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه صدوقی
صدوقی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهیدان میر حسینی
شهیدان میر حسینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید صلواتیان
شهید صلواتیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید دکتر چمران
شهید دکتر چمران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید حسین شمسی
شهید حسین شمسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید باهنر زابل
شهید باهنر زابل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شهید اغاز
شهید اغاز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شکوفه های ولایت
شکوفه های ولایت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه سیدالشهداء
سیدالشهداء
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه سلوکی
سلوکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه سرابندی
سرابندی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل زابل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل زابل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل زابل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زابل زابل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.