سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه سفیران پردیسمدرسه سفیران پردیس
سفیران پردیس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
تور مجازی مدرسه سفیران پردیسمدرسه سفیران پردیس
سفیران پردیس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
تور مجازی مدرسه موفقمدرسه موفق
موفق
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه فروغ علم
فروغ علم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 8
مدرسه نقش نو
نقش نو
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه فروغ علم
فروغ علم
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه آفتاب
آفتاب
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه سادات 2
سادات 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه پیامبر اعظم
پیامبر اعظم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید رجایی 1
شهید رجایی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید آزادواری 2
شهید آزادواری 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه نرگس مهدیه
نرگس مهدیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه ایمان
ایمان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه دکتر نویدی
دکتر نویدی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه ابرار
ابرار
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید مهمانچی
شهید مهمانچی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه امام جعفر صادق
امام جعفر صادق
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه زهره حسابی
زهره حسابی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید حیدری
شهید حیدری
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید حسین صادقی پور
شهید حسین صادقی پور
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه میقات
میقات
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شکوفه های زینب
شکوفه های زینب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه طرح نو
طرح نو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه حضرت علی اصغر
حضرت علی اصغر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه گلهای فضیلت
گلهای فضیلت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه گلبرگ
گلبرگ
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه پویندگان علم
پویندگان علم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید غزنچای
شهید غزنچای
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه راه حق
راه حق
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه الزهرا
الزهرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه تقوی
تقوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه سروش
سروش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه دین ودانش
دین ودانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه آزادگان
آزادگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید یارجانی
شهید یارجانی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه جنت
جنت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه رسا
رسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه راه معصومه
راه معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید خوشنویسان
شهید خوشنویسان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه پیام انقلاب
پیام انقلاب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید جاوید
شهید جاوید
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه آلا
آلا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه گلهای یاسین
گلهای یاسین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید عزت نوشین
شهید عزت نوشین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه موفق
موفق
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه مبتکران نو اندیش
مبتکران نو اندیش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شایان
شایان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه استعداد برتر
استعداد برتر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه ثمر
ثمر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه نور نبوی
نور نبوی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه رودکی نوین
رودکی نوین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه پژوهندگان علم ایران
پژوهندگان علم ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه ابرار
ابرار
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه امام جعفر صادق
امام جعفر صادق
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.