یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر میرجاوه میرجاوه

مدرسه قلعه صولی
قلعه صولی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه یعقوب لیث تیلوئی پائین
یعقوب لیث تیلوئی پائین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه هما
هما
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه هفده شهریور غریب آباد
هفده شهریور غریب آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه هاتف
هاتف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه نیکان مشاع مجید
نیکان مشاع مجید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه نظامی جیهونک
نظامی جیهونک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه نرجس آپک جوشان
نرجس آپک جوشان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه میرداماد رنگریزان
میرداماد رنگریزان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه مولوی فیض محمد حسینی برسرگه
مولوی فیض محمد حسینی برسرگه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه مولوی چاه گوریک پائین
مولوی چاه گوریک پائین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه مهندس سیامک آذر
مهندس سیامک آذر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه مهر باغک
مهر باغک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه ملک الشعراء بهار گزند
ملک الشعراء بهار گزند
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه ملاصدرا انجرک
ملاصدرا انجرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه معرفت کداشکفت
معرفت کداشکفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه معراج چاه مراد علی
معراج چاه مراد علی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه مرصاد درگیابان
مرصاد درگیابان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه متین
متین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه گلپایگانی لهر مبا
گلپایگانی لهر مبا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه کوثر کلاته سیاه جنگل
کوثر کلاته سیاه جنگل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه کمال الملک سرخ پرک
کمال الملک سرخ پرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه کردی تمین
کردی تمین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه كرامت
كرامت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه قدسی نیلی
قدسی نیلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه فردوسی سرده
فردوسی سرده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه فتح بوک
فتح بوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه فاروق اعظم آپک جوشان
فاروق اعظم آپک جوشان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه عیسی کرد تمین وسط
عیسی کرد تمین وسط
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه عمار جش
عمار جش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه علامه محمدتقی جعفری غریب آباد
علامه محمدتقی جعفری غریب آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه علامه سید محمد مجاهد شهداد آباد
علامه سید محمد مجاهد شهداد آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه عدالت لهراب
عدالت لهراب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه طه
طه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه طالقانی شریف آباد
طالقانی شریف آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه صدیق اکبر آلنجان
صدیق اکبر آلنجان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید هاشمی نژاد کچ
شهید هاشمی نژاد کچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید نیکبخت کم زرد
شهید نیکبخت کم زرد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید ناصر ریگی حاج قیصر
شهید ناصر ریگی حاج قیصر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید نادر سراوانی پشت خط
شهید نادر سراوانی پشت خط
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مهدوی 2
شهید مهدوی 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مهدوی 1
شهید مهدوی 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید منتظری پبی
شهید منتظری پبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مفتح چوکالکی
شهید مفتح چوکالکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مسلم کیخا
شهید مسلم کیخا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مسعود علی محمدی
شهید مسعود علی محمدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مزاری خان محمد چاه
شهید مزاری خان محمد چاه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید مرادقلی جون آباد
شهید مرادقلی جون آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید محمود نوری سروگه
شهید محمود نوری سروگه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید محمود کمالزهی
شهید محمود کمالزهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید محمدی زاد فتح آباد انده
شهید محمدی زاد فتح آباد انده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
مدرسه شهید محمدعلی ارجمندی مشاع باز محمد
شهید محمدعلی ارجمندی مشاع باز محمد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان میرجاوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر میرجاوه میرجاوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر میرجاوه میرجاوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر میرجاوه میرجاوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر میرجاوه میرجاوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.