پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر منوجان

مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان منوجان
مدرسه کاردانش شهید چمران نودژ
کاردانش شهید چمران نودژ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان منوجان
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان منوجان
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان منوجان
مدرسه کارادنش دارالفنون
کارادنش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان منوجان
مدرسه شهید عزیزی نورآباد
شهید عزیزی نورآباد
پسرانه - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید محمد منتظری گیرکان
شهید محمد منتظری گیرکان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید مجتبی پوربهمنی
شهید مجتبی پوربهمنی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید کلاهدوز شکرآباد
شهید کلاهدوز شکرآباد
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید کریمیان
شهید کریمیان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید کریمی
شهید کریمی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید غلام زارعی بازگرد
شهید غلام زارعی بازگرد
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید شنبه رضایی آبگل
شهید شنبه رضایی آبگل
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید سیاهی ریگ زریز
شهید سیاهی ریگ زریز
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید سنگر زاده چاه شور علیا
شهید سنگر زاده چاه شور علیا
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید زیدآبادی
شهید زیدآبادی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید رهروان
شهید رهروان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید رمضانی
شهید رمضانی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید راشد خاکساری
شهید راشد خاکساری
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید ذاکری
شهید ذاکری
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید دستغیب کنیان
شهید دستغیب کنیان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید حسینی سررسی
شهید حسینی سررسی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید حسن رضوانی
شهید حسن رضوانی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید چمران عباس آباد
شهید چمران عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید جنگی سکوکان
شهید جنگی سکوکان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید ترکی زاده
شهید ترکی زاده
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید پایداره
شهید پایداره
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید بهمنی چغوکی
شهید بهمنی چغوکی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید بهمنی
شهید بهمنی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید باهنر کهن کلوتان
شهید باهنر کهن کلوتان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید اشرفی
شهید اشرفی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید اسحاق حیدری فر
شهید اسحاق حیدری فر
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهدای گشمیران
شهدای گشمیران
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شهدای قلعه
شهدای قلعه
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شریعتی قدیرپور
شریعتی قدیرپور
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه شریعتی دهمیان
شریعتی دهمیان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه سعدی دهنو
سعدی دهنو
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه زهرای اطهر (س)
زهرای اطهر (س)
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه رجائی گدار تخت
رجائی گدار تخت
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه دکتر شریعتی لاریان
دکتر شریعتی لاریان
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه خیام جنت آباد
خیام جنت آباد
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه خاقانی رئیس عباس
خاقانی رئیس عباس
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حمزه گیمرد
حمزه گیمرد
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حضرت علی ابن ابیطالب (ع)
حضرت علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حضرت سکینه (س) چاه آموزی
حضرت سکینه (س) چاه آموزی
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حضرت زینب (س) سررس
حضرت زینب (س) سررس
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حسن پورسرگرو
حسن پورسرگرو
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه حافظ دهنو
حافظ دهنو
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه جوادالائمه بنه هور
جوادالائمه بنه هور
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه جامعه الصادق
جامعه الصادق
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه تربیت محمدآباد
تربیت محمدآباد
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه تربیت کمنک
تربیت کمنک
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه بیست و دو بهمن
بیست و دو بهمن
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
مدرسه بنت الهدی 1
بنت الهدی 1
نامشخص - دبستان کرمان منوجان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر منوجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر منوجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر منوجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر منوجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.