سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بجستان بجستان

مدرسه کاردانش غفور زاده
کاردانش غفور زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی بجستان
مدرسه کاردانش حکمت 3
کاردانش حکمت 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی بجستان
مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی بجستان
مدرسه فنی استاد علی فرزانه
فنی استاد علی فرزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی بجستان
مدرسه سید نورالدین علوی
سید نورالدین علوی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه نرجس نوق
نرجس نوق
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه نسیبه بجستان
نسیبه بجستان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه عصمتیه زین آباد
عصمتیه زین آباد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه حاج احمد نقره
حاج احمد نقره
پسرانه - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه محتشم
محتشم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه عدالت ابراهیم آباد
عدالت ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه طلوع بجستان
طلوع بجستان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید غفوری
شهید غفوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید علی گنج بخش مرندیز
شهید علی گنج بخش مرندیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید علی اصغر صلاحی
شهید علی اصغر صلاحی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید عباس صاحبی
شهید عباس صاحبی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید عباس سعیدی یونسی
شهید عباس سعیدی یونسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید سید محمد شوقی
شهید سید محمد شوقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید سید محمد رئیس زاده
شهید سید محمد رئیس زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید رمضانعلی بستار
شهید رمضانعلی بستار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید رضایی
شهید رضایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید رحمت اله درویشی
شهید رحمت اله درویشی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید حسن مرادی
شهید حسن مرادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید حسن پاکدل
شهید حسن پاکدل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید انوری
شهید انوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید اکبر احمدی
شهید اکبر احمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهدای سردق
شهدای سردق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه رجب عیدی زاده
رجب عیدی زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه حاج عباسعلی خاکسار
حاج عباسعلی خاکسار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه حاج حسین گنج بخش
حاج حسین گنج بخش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه حاج اسماعیل عرفان زاده
حاج اسماعیل عرفان زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شرف فخرآباد
شرف فخرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهامت
شهامت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه فتح سنجدک
فتح سنجدک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه نصر مطر آباد
نصر مطر آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه آیت اله سعیدی رضائیه
آیت اله سعیدی رضائیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه آصف مزار
آصف مزار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید آخوندی
شهید آخوندی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه سلمان کامه
سلمان کامه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه بلال امیریه
بلال امیریه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه مالک اشتر خارفیروزی
مالک اشتر خارفیروزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه زینب (س) مارندیز
زینب (س) مارندیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه امت درزاب
امت درزاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه ایثار نوبهار
ایثار نوبهار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه جهاد صلح آباد
جهاد صلح آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید یارمحمدی فخرآباد
شهید یارمحمدی فخرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه جنت سریده
جنت سریده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه آسیه مزار
آسیه مزار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه رسالت درز آباد
رسالت درز آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید رضا طالبیان
شهید رضا طالبیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه حضرت اسماعیل (ع)
حضرت اسماعیل (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بجستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بجستان بجستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بجستان بجستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بجستان بجستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بجستان بجستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.