سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر خرمشهر

مدرسه کار دانش رسول اکرم (ص)
کار دانش رسول اکرم (ص)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان خرمشهر
مدرسه فنی و حرفه ای خوارزمی
فنی و حرفه ای خوارزمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان خرمشهر
مدرسه فنی و حرفه ای شهداء
فنی و حرفه ای شهداء
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان خرمشهر
مدرسه ایثار  1
ایثار 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان خرمشهر
مدرسه فتح
فتح
پسرانه - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه بهار فرهنگیان
بهار فرهنگیان
پسرانه - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه یاسین حلمی زاده
یاسین حلمی زاده
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه یاس فرهنگیان
یاس فرهنگیان
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه هاشم نوروزی
هاشم نوروزی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه نور الهادی
نور الهادی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه نمونه اروند
نمونه اروند
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه نگین دانش اروند
نگین دانش اروند
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مهاجری نژاد
مهاجری نژاد
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مصطفی
مصطفی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مسجد الااقصی
مسجد الااقصی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مرزداران
مرزداران
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه لاله های اروند
لاله های اروند
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه گل همیشه بهار
گل همیشه بهار
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه فضیلت 2
فضیلت 2
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه فرهیختگان اروند
فرهیختگان اروند
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه غفران
غفران
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه علی تهمتن
علی تهمتن
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه علویه
علویه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه طه
طه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهیده شهناز محمدی
شهیده شهناز محمدی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهیده شهناز حاجی شاه
شهیده شهناز حاجی شاه
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید محمدرضا عسکری
شهید محمدرضا عسکری
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید مجتهدزاده
شهید مجتهدزاده
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید گمنام 2
شهید گمنام 2
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید گمنام
شهید گمنام
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید کریم رفیعی
شهید کریم رفیعی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید کریم اسکندری
شهید کریم اسکندری
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید کاظم مطیری زاده
شهید کاظم مطیری زاده
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید قاسم سبتی پور
شهید قاسم سبتی پور
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید فرخی
شهید فرخی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید علی منیعات
شهید علی منیعات
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید عباس کاشی
شهید عباس کاشی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید سیدمصطفی خمینی (ره)
شهید سیدمصطفی خمینی (ره)
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید سید محمد حسین محمدی
شهید سید محمد حسین محمدی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید سعدون خلفی
شهید سعدون خلفی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید دکتر باهنر
شهید دکتر باهنر
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید بهنام محمدی
شهید بهنام محمدی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
مدرسه شهید بهزاد صفاتی
شهید بهزاد صفاتی
نامشخص - دبستان خوزستان خرمشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر خرمشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر خرمشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر خرمشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر خرمشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.