چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان بین الملل شهر کویته

مدرسه خدیجه کبری (س) کویته (پاکستان)
خدیجه کبری (س) کویته (پاکستان)
دخترانه - دبستان بین الملل شبه قاره هند
مدرسه کوثر کویته (پاکستان)
کوثر کویته (پاکستان)
دخترانه - دبستان بین الملل شبه قاره هند
مدرسه رسول اکرم (ص) کویته (پاکستان)
رسول اکرم (ص) کویته (پاکستان)
دخترانه - دبستان بین الملل شبه قاره هند
مدرسه نیکان کویته (پاکستان)
نیکان کویته (پاکستان)
پسرانه - دبستان بین الملل شبه قاره هند
مدرسه سلمان فارسی کویته (پاکستان)
سلمان فارسی کویته (پاکستان)
پسرانه - دبستان بین الملل شبه قاره هند
مدرسه توحید کویته (پاکستان)
توحید کویته (پاکستان)
پسرانه - دبستان بین الملل شبه قاره هند
مدرسه خدیجه کبری (س) کویته (پاکستان)
خدیجه کبری (س) کویته (پاکستان)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بین الملل شبه قاره هند
مدرسه الزهراء کویته (پاکستان)
الزهراء کویته (پاکستان)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بین الملل شبه قاره هند
مدرسه اقبال لاهوری کویته (پاکستان)
اقبال لاهوری کویته (پاکستان)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری بین الملل شبه قاره هند
مدرسه توحید کویته (پاکستان)
توحید کویته (پاکستان)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری بین الملل شبه قاره هند
مدرسه خدیجه کبری (س) کویته (پاکستان)
خدیجه کبری (س) کویته (پاکستان)
دخترانه - دوره اول متوسطه بین الملل شبه قاره هند
مدرسه الزهراء کویته (پاکستان)
الزهراء کویته (پاکستان)
دخترانه - دوره اول متوسطه بین الملل شبه قاره هند
مدرسه اقبال لاهوری کویته (پاکستان)
اقبال لاهوری کویته (پاکستان)
پسرانه - دوره اول متوسطه بین الملل شبه قاره هند
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان بین الملل شهر کویته را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان بین الملل شهر کویته انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان بین الملل شهر کویته ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان بین الملل شهر کویته را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.