دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر رودبار رودبار

مدرسه کاردانش نرجس خاتون
کاردانش نرجس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رودبار
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رودبار
مدرسه كاردانش امام علی (ع)
كاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رودبار
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رودبار
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
مختلط - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سید احمد خمینی سردشت
سید احمد خمینی سردشت
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سه چاه
سه چاه
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سورگ آباد
سورگ آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سنگ کت
سنگ کت
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سعیدآباد ریگک
سعیدآباد ریگک
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سعادت آباد
سعادت آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سردشت قربانی
سردشت قربانی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه سرجنگل پورکی
سرجنگل پورکی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ساجدین
ساجدین
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه زیارت ملنگ
زیارت ملنگ
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ریگ بحرین
ریگ بحرین
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه روشن آباد
روشن آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه رودکی چاه بختیار
رودکی چاه بختیار
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه رمضان قنبری
رمضان قنبری
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه رستم آباد
رستم آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه رحمت آباد منظریه
رحمت آباد منظریه
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ربانی
ربانی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دهنو یار احمدی
دهنو یار احمدی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ده میر
ده میر
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ده مراد کپری
ده مراد کپری
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ده عاشور علیا
ده عاشور علیا
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ده بالا
ده بالا
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه ده اشرف
ده اشرف
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دوکوهک
دوکوهک
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دندسکی
دندسکی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دستوری
دستوری
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دریانیل
دریانیل
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دررس
دررس
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دامنه آبسکون
دامنه آبسکون
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دال آباد
دال آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه دازان
دازان
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه خیبر
خیبر
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حکیم گلدشت
حکیم گلدشت
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حکمت ابگرم
حکمت ابگرم
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حقیقت عباس آباد یاراحمدی علیا
حقیقت عباس آباد یاراحمدی علیا
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حضرت قائم (ع) پمپ 289
حضرت قائم (ع) پمپ 289
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حشرآباد
حشرآباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حسین آباد منظریه
حسین آباد منظریه
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حسین آباد
حسین آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حزب الله
حزب الله
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حجربن عدی
حجربن عدی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه حجت
حجت
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه چکل موسی
چکل موسی
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه چشمه های برجک
چشمه های برجک
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه چراغ آباد
چراغ آباد
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
مدرسه چپرک
چپرک
نامشخص - دبستان کرمان رودبار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر رودبار رودبار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر رودبار رودبار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر رودبار رودبار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر رودبار رودبار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.