سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر جناح جناح

مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان جناح
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه مریم مربوطی
مریم مربوطی
دخترانه - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه یوسف احمد مندگار چاله
یوسف احمد مندگار چاله
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه هجرت فجر
هجرت فجر
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه نور کوران
نور کوران
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه نامی
نامی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه میر احمد امیری
میر احمد امیری
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه منظر
منظر
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه معراج بن گوچی
معراج بن گوچی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه مرحومه منیره محمدامین رستگار آسو
مرحومه منیره محمدامین رستگار آسو
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه مرحومه فاطمه دریا نورد
مرحومه فاطمه دریا نورد
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه مرحوم ایوب سوزنده هرنگ
مرحوم ایوب سوزنده هرنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه محمدیه هنگویه
محمدیه هنگویه
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه محمدرضا خسروانی
محمدرضا خسروانی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه محمد الدوره
محمد الدوره
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه قدس هنگویه
قدس هنگویه
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه فاطمیه هرنگ
فاطمیه هرنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه فاطمه جعفر شافعی
فاطمه جعفر شافعی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه علی ابن ابیطالب چاله
علی ابن ابیطالب چاله
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه عفت کمشک
عفت کمشک
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه عصمتیه مغدان
عصمتیه مغدان
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه عبداله فرامرزی
عبداله فرامرزی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شیخ محمد فارسی
شیخ محمد فارسی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید مطهری گرهن
شهید مطهری گرهن
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید فهمیده محمود آباد
شهید فهمیده محمود آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید عبداللهی
شهید عبداللهی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید شمس الدین بهزادی
شهید شمس الدین بهزادی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید حقانی گتاو
شهید حقانی گتاو
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید آبدست
شهید آبدست
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شهید استکی
شهید استکی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شرفی پادرو
شرفی پادرو
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه سید حسین افتد
سید حسین افتد
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه سید حسن مدرس لاوردین
سید حسن مدرس لاوردین
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه ساره اسماعیل مندگار
ساره اسماعیل مندگار
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه دکتر زینب کاظم
دکتر زینب کاظم
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه خیر النساء دیخور
خیر النساء دیخور
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه خاتم الانبیاء دهنو قلندران
خاتم الانبیاء دهنو قلندران
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه حاج محمد ابراهیم اسماعیل
حاج محمد ابراهیم اسماعیل
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه حاج احمد درود
حاج احمد درود
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه جامی
جامی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه برزگران
برزگران
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه آزرم
آزرم
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه اسماعیلی
اسماعیلی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه احمدی خنجی
احمدی خنجی
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
مدرسه اتحاد تلخ اطهر
اتحاد تلخ اطهر
نامشخص - دبستان هرمزگان جناح
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر جناح جناح را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر جناح جناح انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر جناح جناح ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر جناح جناح را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.