سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ایلخچی

مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه فرشته ها
فرشته ها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه عمار 1 قپچاق
عمار 1 قپچاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه علی بن ابی طالب 2
علی بن ابی طالب 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه علی بن ابی طالب
علی بن ابی طالب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید چوپانی
شهید چوپانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید یوسف سلمانی
شهید یوسف سلمانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید موسی کلانتری
شهید موسی کلانتری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید پاشائی 1 گمیچی
شهید پاشائی 1 گمیچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه سیزده آبان 1
سیزده آبان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه سلیمی
سلیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه سرهنگ علی سهرابی
سرهنگ علی سهرابی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه دكترحسابی
دكترحسابی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه حکمت 2
حکمت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه حضرت علی (ع)
حضرت علی (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه حسابی
حسابی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه بعثت سرای
بعثت سرای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه باغچه بان ایلخچی
باغچه بان ایلخچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه عصمت ایلخچی
عصمت ایلخچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه سالک
سالک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه مراديلر
مراديلر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه وبي
وبي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه زینب کبری
زینب کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه دکترحسابي
دکترحسابي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه خضرا 4
خضرا 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه خضرا 3
خضرا 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه خضرا 2
خضرا 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه پروين اعتصامي
پروين اعتصامي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه امام حسن (ع) 4
امام حسن (ع) 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه امام حسن (ع) 2
امام حسن (ع) 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه ابونصرفارابي
ابونصرفارابي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه هفده شهريور
هفده شهريور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه جامی
جامی
دخترانه - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
پسرانه - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه مصطفایی
مصطفایی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه محمد سلطانی
محمد سلطانی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید فرجی
شهید فرجی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید جلیلوند
شهید جلیلوند
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی ایلخچی
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ایلخچی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ایلخچی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ایلخچی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ایلخچی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.