جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش هنر اشراق
کاردانش هنر اشراق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام صادق (ع)
کاردانش امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه کار دانش امام سجاد (ع)
کار دانش امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان ناحیه 2
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه‌ای هاجر
فنی و حرفه‌ای هاجر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه طليعه
طليعه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه اتحاد ملی
اتحاد ملی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان ناحیه 2
مدرسه مریم
مریم
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه دکتر شهریاری
دکتر شهریاری
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه لاله
لاله
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه تفویضی
تفویضی
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه علی آباد تهم
علی آباد تهم
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه امام صادق خشکرود
امام صادق خشکرود
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه قائم باروت آغاجی
قائم باروت آغاجی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه خاتون کندی
خاتون کندی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه دیزج بالا وحدت
دیزج بالا وحدت
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای اسکند
روستای اسکند
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای چرناب
روستای چرناب
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای دوران
روستای دوران
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهدای گمنام زنگل آباد
شهدای گمنام زنگل آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای سلمانلو
روستای سلمانلو
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای سقل تولی
روستای سقل تولی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای طاهر آباد
روستای طاهر آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای قره تپه مرکزی
روستای قره تپه مرکزی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای کرد ناب
روستای کرد ناب
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای گلجه ایجرود
روستای گلجه ایجرود
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای مرصع
روستای مرصع
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای مروارید
روستای مروارید
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای مهتر
روستای مهتر
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه روستای نقطه بندی
روستای نقطه بندی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه ریحان
ریحان
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهدای روستای دو اسب
شهدای روستای دو اسب
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهید یارمحمدی شاهبداغ
شهید یارمحمدی شاهبداغ
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهید اصغر شهبازی دهشیر علیا
شهید اصغر شهبازی دهشیر علیا
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهید غربتعلی دوستی روستای شیخ جابر
شهید غربتعلی دوستی روستای شیخ جابر
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهید نصرت اله شکوری شاهبلاغ
شهید نصرت اله شکوری شاهبلاغ
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه قلی کندی
قلی کندی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه قوزلو
قوزلو
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه گاو زنگی
گاو زنگی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه پنبه جوق
پنبه جوق
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه طرازوج
طرازوج
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه قلعه
قلعه
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه گوالی
گوالی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه جشن سرا
جشن سرا
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه سعید کندی
سعید کندی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه قاضی آباد
قاضی آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه حاجی بچه
حاجی بچه
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه کلکته
کلکته
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه تازه کند علی آباد
تازه کند علی آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه گلجه تهم
گلجه تهم
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه بادامستان
بادامستان
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه خان چایی
خان چایی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه کهناب
کهناب
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه گلستان
گلستان
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه یحیی آباد
یحیی آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه ابراهیم آباد
ابراهیم آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
مدرسه شهید فتحی حسن ابدالی
شهید فتحی حسن ابدالی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.