دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده سعادت آباد

تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه حضرت معصومهمدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه حضرت معصومه (س)مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 2
مدرسه بهار اندیشه
بهار اندیشه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه اندیشه علامه طباطبایی
اندیشه علامه طباطبایی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سعادت آباد
سعادت آباد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه ایران من
ایران من
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سعادت آباد
سعادت آباد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه البرز
البرز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه فن آفرین
فن آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه هنرستان صداوسیما
هنرستان صداوسیما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 2
مدرسه دانش رایانه
دانش رایانه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 2
مدرسه صدا و سیما
صدا و سیما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 2
مدرسه راهیان فضیلت 1
راهیان فضیلت 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه شهدای مخابرات 1
شهدای مخابرات 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه حکمت 1
حکمت 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه یادگارامام
یادگارامام
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سید رضی 1
سید رضی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مجتمع تطبیقی پسران
مجتمع تطبیقی پسران
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سعادت آباد
سعادت آباد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه اندیشه علامه طباطبایی
اندیشه علامه طباطبایی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه بهار اندیشه
بهار اندیشه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه هستی
هستی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه نردبان زندگی
نردبان زندگی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه بشری
بشری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ایران من
ایران من
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه ماهور
ماهور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مهر هشتم
مهر هشتم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه مفید 2
مفید 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه اسپروز
اسپروز
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه فرهنگ سعادت 2
فرهنگ سعادت 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه فرهنگ سعادت
فرهنگ سعادت
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه امام صادق
امام صادق
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه نردبان زندگی
نردبان زندگی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده سعادت آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده سعادت آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده سعادت آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده سعادت آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.