دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هریس

مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهیدقاسم هریسی
شهیدقاسم هریسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی هریس
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه نرگس خاتون نمرور
نرگس خاتون نمرور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه میثاق کلوانق
میثاق کلوانق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه میثاق 2
میثاق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه میثاق 1
میثاق 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه موحد
موحد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه فجر بخشایش
فجر بخشایش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه فاطمه زهرای 1
فاطمه زهرای 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه عمار قره دره
عمار قره دره
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید محمدرضا باصر
شهید محمدرضا باصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید محرم زاده
شهید محرم زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید عزیزی خانقاه
شهید عزیزی خانقاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید صدوقی موسالو
شهید صدوقی موسالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید خانکش
شهید خانکش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید جوانشیر
شهید جوانشیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید پورحسین 2
شهید پورحسین 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید اجاقی
شهید اجاقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهدای خیبر
شهدای خیبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهامت
شهامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شكوفه زرنق
شكوفه زرنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه زینب کبری 1
زینب کبری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه تختی نمرور
تختی نمرور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه باهنر
باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه باغچه بان هریس
باغچه بان هریس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه 13 آبان گوراوان
13 آبان گوراوان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هریس
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه هاشمیه
هاشمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه علی بن ابی طالب
علی بن ابی طالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید وقاری
شهید وقاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه پروین اعتصام
پروین اعتصام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه آزمایشگاه مركزی
آزمایشگاه مركزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه امام هادی
امام هادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه امام حسن مجتبی
امام حسن مجتبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
مدرسه الزهراکلوانق
الزهراکلوانق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی هریس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هریس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هریس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هریس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هریس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.