سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر چالوس

مدرسه کاردانش قربانی
کاردانش قربانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چالوس
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء مرزن آباد
کاردانش خاتم الانبیاء مرزن آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چالوس
مدرسه کاردانش خاتم الانبیا
کاردانش خاتم الانبیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چالوس
مدرسه کاردانش حضرت خدیجه کبری (س)
کاردانش حضرت خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چالوس
مدرسه کاردانش آیت اله طالقانی
کاردانش آیت اله طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران چالوس
مدرسه فنی حرفه ای شهید کریمی
فنی حرفه ای شهید کریمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران چالوس
مدرسه علم الهدی
علم الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران چالوس
مدرسه شریف
شریف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران چالوس
مدرسه جبار باغچه بان
جبار باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران چالوس
مدرسه فنی تلاشگران
فنی تلاشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران چالوس
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید ساجدی
شهید ساجدی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید سپیدپر
شهید سپیدپر
پسرانه - دبستان مازندران چالوس
مدرسه ولی عصر طلاجو
ولی عصر طلاجو
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه همافران
همافران
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه نیایش مائده
نیایش مائده
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه نماز
نماز
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه نظامی هچرود
نظامی هچرود
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه نبوت ولی آباد
نبوت ولی آباد
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه مرحوم یحیی ملا
مرحوم یحیی ملا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه عدالت فشکور
عدالت فشکور
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه صفاری
صفاری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید هرجپور پالوجده
شهید هرجپور پالوجده
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید محمد منتظری آهنگرکلا
شهید محمد منتظری آهنگرکلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید مباشری
شهید مباشری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید قطبی
شهید قطبی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید قاسمی کیاکلا
شهید قاسمی کیاکلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید فهمیده شهرک نواب صفوی
شهید فهمیده شهرک نواب صفوی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید فلاح
شهید فلاح
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید علی محمدی
شهید علی محمدی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید عراقی مسده
شهید عراقی مسده
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید ظهوری
شهید ظهوری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید صادقی نورسر
شهید صادقی نورسر
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید صابر هرطه کلا
شهید صابر هرطه کلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید شیرودی گیل کلا
شهید شیرودی گیل کلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید شهریاری
شهید شهریاری
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید رقیه عاملی
شهید رقیه عاملی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید ردایی
شهید ردایی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید خسرو قدرتی
شهید خسرو قدرتی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید خسرو بابائی آیش بن علیا
شهید خسرو بابائی آیش بن علیا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید خالد اسلامبولی
شهید خالد اسلامبولی
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید حسین نژاد تازه آباد
شهید حسین نژاد تازه آباد
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید چمران آغوزداربن
شهید چمران آغوزداربن
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید جنتی سردآبرود
شهید جنتی سردآبرود
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید توپا ابراهیمی تجن کلا
شهید توپا ابراهیمی تجن کلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید تقی پور میجلار
شهید تقی پور میجلار
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید باهنر دارمیشکلا
شهید باهنر دارمیشکلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید ایوب معادی علویکلا
شهید ایوب معادی علویکلا
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید امینی راد متکا رودبار
شهید امینی راد متکا رودبار
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی مازوپشته
شهید اشرفی اصفهانی مازوپشته
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهدای بیجدنو
شهدای بیجدنو
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهادت گیجان
شهادت گیجان
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان مازندران چالوس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر چالوس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر چالوس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر چالوس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر چالوس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.