جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر سنجید گیوی

مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل سنجید گیوی
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل سنجید گیوی
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه نوفهمیده
نوفهمیده
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه نفیسی
نفیسی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه ناصرخسرو
ناصرخسرو
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه مسلم پیره نی
مسلم پیره نی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه مبعث
مبعث
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه مبارزان
مبارزان
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه کانون فرهنگی
کانون فرهنگی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه قاضی طباطبائی
قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فروزانفر
فروزانفر
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فراهانی
فراهانی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فاطمیه کوثر
فاطمیه کوثر
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه عماد
عماد
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه عدالت شرف آباد
عدالت شرف آباد
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه عارف
عارف
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه صائب قرخ بلاغ
صائب قرخ بلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید یوسف بابایی
شهید یوسف بابایی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید ورامشی
شهید ورامشی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید نعمتی
شهید نعمتی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید مهدی باکری
شهید مهدی باکری
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید ملکی
شهید ملکی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید مداحی
شهید مداحی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید محسنی
شهید محسنی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید لاجوردی
شهید لاجوردی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید قربانی
شهید قربانی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید فرجی
شهید فرجی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید غفاری
شهید غفاری
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید عباسی
شهید عباسی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید سیفی
شهید سیفی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید ساعی
شهید ساعی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید زمانی
شهید زمانی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید دستجردی
شهید دستجردی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید جمشیدی
شهید جمشیدی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید پیرزاده
شهید پیرزاده
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید بهرامپور
شهید بهرامپور
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید بدلی
شهید بدلی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید آزادی
شهید آزادی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید آرایشی
شهید آرایشی
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
مدرسه شهید آذرشب
شهید آذرشب
نامشخص - دبستان اردبیل سنجید گیوی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر سنجید گیوی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر سنجید گیوی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر سنجید گیوی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر سنجید گیوی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.