سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر لاهرود

مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل لاهرود
مدرسه کاردانش حضرت مریم (ع)
کاردانش حضرت مریم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل لاهرود
مدرسه فنی اندیشه
فنی اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل لاهرود
مدرسه شیخ بهایی
شیخ بهایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل لاهرود
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل لاهرود
مدرسه دستغیب اربابکندی
دستغیب اربابکندی
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه حریت داشکسن
حریت داشکسن
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه جبار باغچه بان
جبار باغچه بان
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه جامش اولن
جامش اولن
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه تمدن لحاق
تمدن لحاق
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه پاسدار نقدی علیا
پاسدار نقدی علیا
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه ام البنین قره قیه
ام البنین قره قیه
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه الرده
الرده
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه اقبال لاهوری لاهرود 1
اقبال لاهوری لاهرود 1
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه ابوطالب آقجه قشلاقی
ابوطالب آقجه قشلاقی
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه 7 تیرفخرآباد
7 تیرفخرآباد
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه 13 آبان پیرازمیان
13 آبان پیرازمیان
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه ولایت بابیان
ولایت بابیان
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه وحدت قادرلو
وحدت قادرلو
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه لنج آباد
لنج آباد
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه علویه انار
علویه انار
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه ظفرنقدی سفلی
ظفرنقدی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید همت زاده انار
شهید همت زاده انار
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید هاشم زاده شوشبلاغ
شهید هاشم زاده شوشبلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید نریمانلر جامش اولن
شهید نریمانلر جامش اولن
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید ناصری فخرآباد
شهید ناصری فخرآباد
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید میرزائی الرده
شهید میرزائی الرده
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید مهری قره قیه
شهید مهری قره قیه
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید ملک منظرجلایر
شهید ملک منظرجلایر
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید مرادی کویج
شهید مرادی کویج
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید لواسانی کنگرلو
شهید لواسانی کنگرلو
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید علیزاده لنج آباد
شهید علیزاده لنج آباد
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید عراقی میر علیلو
شهید عراقی میر علیلو
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید عباسپورچپقان
شهید عباسپورچپقان
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید سلیمان علی آباد
شهید سلیمان علی آباد
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید زادمهرده ده بیگلو
شهید زادمهرده ده بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید رضائی قوزلو
شهید رضائی قوزلو
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید بنی هاشم
شهید بنی هاشم
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید آقائی ارجق
شهید آقائی ارجق
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید آرنجی
شهید آرنجی
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید ایوب لعل گنج
شهید ایوب لعل گنج
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهید ابراهیمی لاهرود1
شهید ابراهیمی لاهرود1
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه شوشبلاغ
شوشبلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه سجاد لمبر
سجاد لمبر
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه دکتر محبوب
دکتر محبوب
نامشخص - دبستان اردبیل لاهرود
مدرسه ام سلمه
ام سلمه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه سمیه نقدی علیا
سمیه نقدی علیا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه شهدای انار
شهدای انار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه عترت ارجق
عترت ارجق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه عطیه انار
عطیه انار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه عفاف ارباب کندی
عفاف ارباب کندی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه کوثر فخرآباد
کوثر فخرآباد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه محدثه ده ده بیگلو
محدثه ده ده بیگلو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه شهید رجایی چپقان
شهید رجایی چپقان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه شهید مفتح ارجق
شهید مفتح ارجق
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه علامه امینی لاهرود
علامه امینی لاهرود
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه میعاد 2
میعاد 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
مدرسه میثاق 2
میثاق 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل لاهرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر لاهرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر لاهرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر لاهرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر لاهرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.