پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر اردل

مدرسه کاردانش نیلوفر
کاردانش نیلوفر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه کاردانش الیاسی
کاردانش الیاسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه کار دانش مهر
کار دانش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه علم و تکنیک
علم و تکنیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه نیکان اردل
نیکان اردل
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه ریحانه دشتک
ریحانه دشتک
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید لطفیان 2
شهید لطفیان 2
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه نوروز صالحی آبسرده
نوروز صالحی آبسرده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه نواب صفوی کری
نواب صفوی کری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه نرجس دوازده امام
نرجس دوازده امام
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه مکتب اسلام سرمور
مکتب اسلام سرمور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه مفتح شوران
مفتح شوران
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه معین
معین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه لیمه
لیمه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه لشتر
لشتر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه طالقانی ناغان
طالقانی ناغان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه طالقانی کاوند
طالقانی کاوند
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه صدیقه کبری 2 اردل
صدیقه کبری 2 اردل
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه صدوقی
صدوقی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه صداقت سرچاه
صداقت سرچاه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید یوسفپور هفت
شهید یوسفپور هفت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید زال یوسف
شهید زال یوسف
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید رجب زاده
شهید رجب زاده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید رجائی 12 امام
شهید رجائی 12 امام
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید بهشتی 2
شهید بهشتی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید باهنر2 کاج
شهید باهنر2 کاج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید مطهری عباس آباد
شهید مطهری عباس آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید زال یوسف پور
شهید زال یوسف پور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید نوروزی نیسیاق
شهید نوروزی نیسیاق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید مدنی شماره 1
شهید مدنی شماره 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید مختاری آلیکوه
شهید مختاری آلیکوه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید محمدی شکر آباد
شهید محمدی شکر آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید محمد علی سلطانی
شهید محمد علی سلطانی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید لطفیان 1
شهید لطفیان 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید زال یوسف پور
شهید زال یوسف پور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهید امامی
شهید امامی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شهداء زرمیتان
شهداء زرمیتان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه شکوفه های اردل
شکوفه های اردل
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه سید الشهداء شیخ محمود
سید الشهداء شیخ محمود
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه دهدلی
دهدلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه دره توت
دره توت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه سرقلعه
سرقلعه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه سرتنگ
سرتنگ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه دماب
دماب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه خیری محمود بابائی
خیری محمود بابائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه امید کاج
امید کاج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
مدرسه قراب
قراب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری اردل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر اردل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر اردل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر اردل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر اردل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.