سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر گندمان گندمان

مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه کاردانش نوآوران
کاردانش نوآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه کاردانش محبوبه عظیمی
کاردانش محبوبه عظیمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه کار دانش مبتکران
کار دانش مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه مکتب الزینب
مکتب الزینب
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید ربیعی
شهید ربیعی
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه مکتب الصادق
مکتب الصادق
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید علی داد بابائی
شهید علی داد بابائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید دستغیب بیژگرد
شهید دستغیب بیژگرد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید خلیلی
شهید خلیلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید بهرامی
شهید بهرامی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید دکترحسن آیت
شهید دکترحسن آیت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه تابان
تابان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه آرمان شهید
آرمان شهید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه امام سجاد
امام سجاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه 17شهریور
17شهریور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهداء دوراهان
شهداء دوراهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شبانه روزی هجرت
شبانه روزی هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه نجمه
نجمه
دخترانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه هاجر
هاجر
دخترانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه صدیق
صدیق
دخترانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید قلعه‌ای
شهید قلعه‌ای
پسرانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه نورعلم
نورعلم
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه گلهای انقلاب
گلهای انقلاب
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
مدرسه شهید کریمیان
شهید کریمیان
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری گندمان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر گندمان گندمان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر گندمان گندمان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر گندمان گندمان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر گندمان گندمان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.