دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه

مدرسه کاردانش شهید ثانی
کاردانش شهید ثانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش علامه امینی
کاردانش علامه امینی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش امام سجاد (ع)
کاردانش امام سجاد (ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش امام محمد باقر(ع)
کاردانش امام محمد باقر(ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش اصغر مشحون
کاردانش اصغر مشحون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش گوهر
کاردانش گوهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش معرفت
کاردانش معرفت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش نیک آفرین
کاردانش نیک آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش بنی هاشمی
کاردانش بنی هاشمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش جاوید
کاردانش جاوید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش رجایی
کاردانش رجایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه فنی شهید صدوقی
فنی شهید صدوقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای تقوی
فنی و حرفه‌ای تقوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی امام محمد باقر (ع)
فنی امام محمد باقر (ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای ولایت
فنی و حرفه‌ای ولایت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی مهندس جواد موفقیان
فنی مهندس جواد موفقیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه حرفه‌ای گوهر
حرفه‌ای گوهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای معرفت
فنی و حرفه‌ای معرفت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی بنی هاشمی
فنی بنی هاشمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه حرفه‌ای مشکات
حرفه‌ای مشکات
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی علم و صنعت
فنی علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی امام جواد (ع)
فنی امام جواد (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه شهیده سکینه نیک نژاد
شهیده سکینه نیک نژاد
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهیدان کامیابی
شهیدان کامیابی
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه کرامت
کرامت
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه اندرزگو
اندرزگو
مختلط - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید اصغر افضلی
شهید اصغر افضلی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه برادران شهید جهازیها
برادران شهید جهازیها
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید صداقت
شهید صداقت
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید علی اکبر طهماسبی
شهید علی اکبر طهماسبی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه ایمان 2
ایمان 2
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه ایمان 1
ایمان 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه آسیه 1
آسیه 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه آسیه 2
آسیه 2
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه بانو فاطمه نعمانی
بانو فاطمه نعمانی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه تربیت 1
تربیت 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه توانا
توانا
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه جعفریه
جعفریه
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه چهارده معصوم 2
چهارده معصوم 2
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه چهارده معصوم 1
چهارده معصوم 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه ربابه کتابی
ربابه کتابی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه رستگار
رستگار
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه روشن ملک
روشن ملک
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه مرحوم مهدی سلمان زاده
مرحوم مهدی سلمان زاده
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شایستگان 1
شایستگان 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید اصغر بیات
شهید اصغر بیات
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید ناصر خیرآبادی
شهید ناصر خیرآبادی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید علی شهلائی
شهید علی شهلائی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید گروسی
شهید گروسی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید کهن ترابی
شهید کهن ترابی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید هادی مدرسی
شهید هادی مدرسی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید سید مهدی چراغی
شهید سید مهدی چراغی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه شهید حسن کشاوری
شهید حسن کشاوری
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه عترت 1
عترت 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
مدرسه عترت 2
عترت 2
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.