شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ملکان

مدرسه شایسته
شایسته
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید اسماعیل زاده
دانش آموز شهید اسماعیل زاده
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید قربان زاده
شهید قربان زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید فاضلی
شهید فاضلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید عمید
شهید عمید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید عدل
شهید عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید عبدی
شهید عبدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید صفوری
شهید صفوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید صفایی
شهید صفایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید صحت
شهید صحت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید زمانی
شهید زمانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید رضاپور
شهید رضاپور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید خیری
شهید خیری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید خلیلی
شهید خلیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید خداوردی زاده
شهید خداوردی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید خانی
شهید خانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید حاجی علیلو
شهید حاجی علیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید حاجی زاده
شهید حاجی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید چهره پرداز
شهید چهره پرداز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید چوپانی
شهید چوپانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید جوادی
شهید جوادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید جنگی
شهید جنگی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید تند گویان
شهید تند گویان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید تجلائی
شهید تجلائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید پورمحمد
شهید پورمحمد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید پورعلی
شهید پورعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید بحری اقدم
شهید بحری اقدم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید باقرزاده
شهید باقرزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید آفتاب
شهید آفتاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید اسماعیلیان
شهید اسماعیلیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید اسلامی
شهید اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهید اسدزاده
شهید اسدزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهدای یولقونلو جدید
شهدای یولقونلو جدید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه سولماز
سولماز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه سراج نو
سراج نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه سحورا
سحورا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه راسخ
راسخ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه ذکیه
ذکیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه ذاکر
ذاکر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید ولی زاده
دانش آموز شهید ولی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید موسوی
دانش آموز شهید موسوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید شیر محمدی
دانش آموز شهید شیر محمدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید راغبی
دانش آموز شهید راغبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید خدایاری
دانش آموز شهید خدایاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید حسین زاده
دانش آموز شهید حسین زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه دانش آموز شهید پیشه ور
دانش آموز شهید پیشه ور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه خلاق برتر
خلاق برتر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه حکمت مهر
حکمت مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه حاج رسولی
حاج رسولی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه تیز گامان نور
تیز گامان نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
مدرسه تیزخوانان
تیزخوانان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ملکان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ملکان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ملکان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ملکان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر ملکان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.