سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه

مدرسه علی اکبر
علی اکبر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه کار دانش کاوه
کار دانش کاوه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه فنی شهید بهشتی
فنی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه شهید سرتیپ سید موسی نامجو
شهید سرتیپ سید موسی نامجو
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه رشد 3
رشد 3
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه رشد 2
رشد 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه دین ودانش
دین ودانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حضرت سلیمان لار
حضرت سلیمان لار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حضرت آسیه
حضرت آسیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حضرت الزهرا
حضرت الزهرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حدیث 2
حدیث 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حاج مهدی درودی 2
حاج مهدی درودی 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه حاج مهدی درودی 1
حاج مهدی درودی 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه جانباز
جانباز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه پیشگامان کویر
پیشگامان کویر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه پرتو توحید
پرتو توحید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه بهشت
بهشت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه آوای مهر
آوای مهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه آریا
آریا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه ایران
ایران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه امیرکبیر 2
امیرکبیر 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه امیر کبیر 1
امیر کبیر 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه استقلال 2
استقلال 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه استقلال 1
استقلال 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه همت 2
همت 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه همت 1
همت 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه نورمحمد گرگیچ  2
نورمحمد گرگیچ 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه نورمحمد گرگیچ  1
نورمحمد گرگیچ 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه ندای سعادت
ندای سعادت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه مهر ورزان
مهر ورزان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه منادی علم
منادی علم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه مروارید
مروارید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه مرحوم امین سارانی
مرحوم امین سارانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه محبت
محبت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه مالک اشتر 2
مالک اشتر 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه مالک اشتر 1
مالک اشتر 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه گنجینه های بهشت
گنجینه های بهشت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه گلبرگ
گلبرگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه كوشا
كوشا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.