شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زهک

مدرسه کاردانش علی بن ابیطالب
کاردانش علی بن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه یعقوب لیث
یعقوب لیث
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه هنر
هنر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه موسی ابن جعفر (ع)
موسی ابن جعفر (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه مرحوم غلامعلی شهرکی
مرحوم غلامعلی شهرکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه محمد رسول الله
محمد رسول الله
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه محرم
محرم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه کسری
کسری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه کدخدا رستم کاشانی
کدخدا رستم کاشانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه فرخی سیستانی
فرخی سیستانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شیخ کلینی
شیخ کلینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شیخ صدوق
شیخ صدوق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهیده ثنا پردل
شهیده ثنا پردل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید ناروئی
شهید ناروئی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید ملایی
شهید ملایی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید مسلم كیخا
شهید مسلم كیخا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید محمد راشكی
شهید محمد راشكی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید محمد خدری 1
شهید محمد خدری 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید کیخا
شهید کیخا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید کده ای
شهید کده ای
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید کد خدائی
شهید کد خدائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید قزاق
شهید قزاق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید فدائی ملاشاهی
شهید فدائی ملاشاهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید فاضلی
شهید فاضلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید فاتحی
شهید فاتحی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید غلامرضا سرگزی
شهید غلامرضا سرگزی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید عبدالله غفران عدد
شهید عبدالله غفران عدد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید عباس دوران
شهید عباس دوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید عالی
شهید عالی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید صاحبی
شهید صاحبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید شوشتری
شهید شوشتری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید شهرکی
شهید شهرکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید شریف شهرکی
شهید شریف شهرکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید سالاری
شهید سالاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید دهمرده
شهید دهمرده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید دال
شهید دال
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید خسروی
شهید خسروی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید خدری
شهید خدری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید خدا داد صباغی
شهید خدا داد صباغی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید حسینی طباطبائی
شهید حسینی طباطبائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید حسن فدائی ملاشاهی
شهید حسن فدائی ملاشاهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید جهان تیغ
شهید جهان تیغ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید پیری
شهید پیری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه شهید پنجه کوبی
شهید پنجه کوبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان زهک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زهک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زهک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زهک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زهک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.