سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر بهارستان ناحیه

مدرسه میقات
میقات
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه کشاورز
کشاورز
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه علویان
علویان
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید دیالمه
شهید دیالمه
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهیدان تقی زاده
شهیدان تقی زاده
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه پیام قرآن
پیام قرآن
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه نوید علم
نوید علم
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه نبی اکرم 2
نبی اکرم 2
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه نبی اکرم 1
نبی اکرم 1
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه میقات
میقات
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه مهد دانش
مهد دانش
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه موسی بن جعفر (ع)
موسی بن جعفر (ع)
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه کشاورز
کشاورز
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه فیض کاشانی
فیض کاشانی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه علویان
علویان
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید كشوری
شهید كشوری
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید كاظمی
شهید كاظمی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید عابدین زاده
شهید عابدین زاده
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید جوزدانی
شهید جوزدانی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید ترابی
شهید ترابی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید امیر کاویانی
شهید امیر کاویانی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهید موسی کلانتری
شهید موسی کلانتری
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه راه رشد
راه رشد
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حضرت رسول (ص)
حضرت رسول (ص)
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حاج همت
حاج همت
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه حاج ابراهیم تاجیک 2
حاج ابراهیم تاجیک 2
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه پیام قرآن
پیام قرآن
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان تهران ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر بهارستان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر بهارستان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر بهارستان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر بهارستان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.