سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر آزاد شهر آزاد شهر

مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش تربیت
کاردانش تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش پیامبراعظم (ص)
کاردانش پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش بقیه الله
کاردانش بقیه الله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش امام سجاد (ع)
کاردانش امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان آزاد شهر
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان آزاد شهر
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان آزاد شهر
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهادت
شهادت
مختلط - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه ابن سینا ممی آقچلی
ابن سینا ممی آقچلی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه 13 آبان از دارتپه
13 آبان از دارتپه
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه یاسر آقچلی علیا
یاسر آقچلی علیا
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه هفت تیر شصت گوجی حاجی
هفت تیر شصت گوجی حاجی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه نصیبه
نصیبه
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه ممتازان
ممتازان
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه مکتب النبی عطابهلکه
مکتب النبی عطابهلکه
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه مصطفی خمینی سوسرا
مصطفی خمینی سوسرا
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه مرحوم حاج رسول قجری
مرحوم حاج رسول قجری
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه مبین مرادچله
مبین مرادچله
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه گلهای خلاق
گلهای خلاق
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه فاطمه الزهرا ازدارتپه
فاطمه الزهرا ازدارتپه
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه عباسعلی وامنانی خاندوز
عباسعلی وامنانی خاندوز
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه ظهیر رحیم آباد
ظهیر رحیم آباد
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه صدیقه کبری (س)
صدیقه کبری (س)
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید كاظمی
شهید كاظمی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید شوشتری
شهید شوشتری
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید بروجردی
شهید بروجردی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید عبدالحکیم گلچشمه
شهید عبدالحکیم گلچشمه
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید شاملو وامنان
شهید شاملو وامنان
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید ابراهیم بذرافشان
شهید ابراهیم بذرافشان
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید گنجی وطن
شهید گنجی وطن
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید قدوسی نرگس چال
شهید قدوسی نرگس چال
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید سعیدی
شهید سعیدی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید رمضان شهمرادی
شهید رمضان شهمرادی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید باباخان دونلو
شهید باباخان دونلو
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهداء رودبار
شهداء رودبار
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهدا کومیان
شهدا کومیان
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شریعت اسلام
شریعت اسلام
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه رسالت احمد آباد
رسالت احمد آباد
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر آزاد شهر آزاد شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر آزاد شهر آزاد شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر آزاد شهر آزاد شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر آزاد شهر آزاد شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.