دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر ساری

مدرسه کاردانش حضرت زهرا (س)
کاردانش حضرت زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش امام محمدباقر (ع)
کاردانش امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش امام صادق (ع)
کاردانش امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش عفاف
کاردانش عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش علوم وفنون
کاردانش علوم وفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای معلم کلا
کاردانش شهدای معلم کلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش حضرت خدیجه (س)
کاردانش حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش پلی تکنیک
کاردانش پلی تکنیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید تصفیه
کاردانش شهید تصفیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید مطهری آکند
کاردانش شهید مطهری آکند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحیه 1
مدرسه کشاورزی شهید بهشتی
کشاورزی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه دانش وفن
دانش وفن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه حاج احمد خلیلی
حاج احمد خلیلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه سوره
سوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه تربیت بدنی داراب
تربیت بدنی داراب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه مرحوم حاج مهدی کولائیان
مرحوم حاج مهدی کولائیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحیه 1
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحیه 1
مدرسه جوارکارخانه
جوارکارخانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحیه 1
مدرسه شریف
شریف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهدای صنایع چوب و کاغذ مازندران
شهدای صنایع چوب و کاغذ مازندران
مختلط - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید ضیایی
شهید ضیایی
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهید احتشامی
شهید احتشامی
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه فرهنگیان شهید علامه
فرهنگیان شهید علامه
پسرانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهید حق شناس
شهید حق شناس
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه بنیاد 15 خرداد
بنیاد 15 خرداد
مختلط - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه خانعباسی
خانعباسی
مختلط - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهید برات نمایان
شهید برات نمایان
مختلط - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه ولاشد
ولاشد
مختلط - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
مختلط - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه نخبگان
نخبگان
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه کیمیای علم
کیمیای علم
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه نزهت
نزهت
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید سلیمانی 1
شهید سلیمانی 1
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید خوش اندام
شهید خوش اندام
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه خدام
خدام
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه دهخدا
دهخدا
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه ادب
ادب
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه اسوه
اسوه
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه پروین
پروین
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه پیشتازان کامپیوتر 2
پیشتازان کامپیوتر 2
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه معرفت
معرفت
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه مهد آزادی
مهد آزادی
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهدای والفجر
شهدای والفجر
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه محدثه
محدثه
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه مرحوم ابراهیم آیتی
مرحوم ابراهیم آیتی
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه ندای عدالت
ندای عدالت
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه پیشتازان کامپیوتر
پیشتازان کامپیوتر
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه شهید عابدین پور
شهید عابدین پور
دخترانه - دبستان مازندران ناحیه 1
مدرسه نخبگان
نخبگان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه مهرگان
مهرگان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه فرصت سبز
فرصت سبز
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر ساری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر ساری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر ساری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر ساری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.