سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر کهریزک کهریزک

مدرسه آل محمد (ص)
آل محمد (ص)
دخترانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه آیت اله مرعشی نجفی
آیت اله مرعشی نجفی
دخترانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه بنکدار
بنکدار
دخترانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه سید جمال الدین
سید جمال الدین
دخترانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه سید رضا فیروز آبادی
سید رضا فیروز آبادی
دخترانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای فیروز آباد
شهدای فیروز آباد
دخترانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه آل محمد (ص)
آل محمد (ص)
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه آیت اله مرعشی نجفی
آیت اله مرعشی نجفی
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه بنکدار
بنکدار
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه سید رضا فیروز آبادی
سید رضا فیروز آبادی
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای فیروز آباد
شهدای فیروز آباد
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید سلیمی جهرمی
شهید سلیمی جهرمی
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
پسرانه - دبستان تهران کهریزک
مدرسه کمال
کمال
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه علی بن ابیطالب
علی بن ابیطالب
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه عرش
عرش
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه صابرین
صابرین
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید محمود میرزا محمد
شهید محمود میرزا محمد
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید فهمیده 2
شهید فهمیده 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید حاج مهدی نجمی
شهید حاج مهدی نجمی
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای تقی زاده 4
شهدای تقی زاده 4
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای تقی زاده 3
شهدای تقی زاده 3
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای تقی زاده 2
شهدای تقی زاده 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه شهدای تقی زاده
شهدای تقی زاده
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه زنده یاد سعادت 1
زنده یاد سعادت 1
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه زكریای رازی
زكریای رازی
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه رحمان
رحمان
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه دو شهید اسماعیلی
دو شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه دکتر قاسم اکبری
دکتر قاسم اکبری
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه حضرت فاطمه
حضرت فاطمه
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه چهارده معصوم (ع)
چهارده معصوم (ع)
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه جاهدین
جاهدین
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه بهاران
بهاران
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه اولیاء 1
اولیاء 1
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه امامت 2
امامت 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه احسان
احسان
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه ابوذر 2
ابوذر 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه ابوذر 1
ابوذر 1
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه یاران مهدی 2
یاران مهدی 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه وحدت 2
وحدت 2
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه والعصر
والعصر
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
مدرسه نیکان 1
نیکان 1
نامشخص - دبستان تهران کهریزک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر کهریزک کهریزک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر کهریزک کهریزک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر کهریزک کهریزک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر کهریزک کهریزک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.