شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سرباز

مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه رضوان نوت
رضوان نوت
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه ولایت پادیگ
ولایت پادیگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه وحدت مغ
وحدت مغ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه والفجر اسپتکی
والفجر اسپتکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه هفده شهریور ککدان
هفده شهریور ککدان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه هفده شهریور سرباز
هفده شهریور سرباز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه هفت تیر پتناگ
هفت تیر پتناگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه هدایت شاردر
هدایت شاردر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نوآموزان
نوآموزان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نظامی گنجوی کجدر
نظامی گنجوی کجدر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نشاط  باتک
نشاط باتک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نرجس خاتون شاکهور
نرجس خاتون شاکهور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نبوت دراجین دن
نبوت دراجین دن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه نبوت اشکستگ
نبوت اشکستگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی گرگ
میرزا کوچک خان جنگلی گرگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه میر حسینی پندک
میر حسینی پندک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه میثم تمار کهیری
میثم تمار کهیری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مولوی صابرآباد
مولوی صابرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه ملاصدرا دازیندر
ملاصدرا دازیندر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مکی
مکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مکتب القران آبچگی
مکتب القران آبچگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مقداد بپاتان
مقداد بپاتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه معصومه شاردر
معصومه شاردر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مطهره حاجی آباد
مطهره حاجی آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مسلم بن عقیل بختک
مسلم بن عقیل بختک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه محمدیه
محمدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه محمد رسول الله گوی مان دپ
محمد رسول الله گوی مان دپ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه متقین دندارک
متقین دندارک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه مالک اشتر گران
مالک اشتر گران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه گومی در
گومی در
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه گشتان
گشتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه کناران
کناران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه کشتان لاغرین چوپان ایرانشهر
کشتان لاغرین چوپان ایرانشهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه کرامت گورناک نسکند
کرامت گورناک نسکند
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه قمر بنی هاشم مشکادیم سرباز
قمر بنی هاشم مشکادیم سرباز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه قمر بنی هاشم لمبر
قمر بنی هاشم لمبر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه قدسیه کافه بلوچی
قدسیه کافه بلوچی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه قدس قادر آباد
قدس قادر آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه قدس بهرام آباد
قدس بهرام آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه قائم ایرنران بالا
قائم ایرنران بالا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فهیمه
فهیمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فرزندان قرآن باندامان
فرزندان قرآن باندامان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فجر زمین بندان
فجر زمین بندان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فجر اوریز
فجر اوریز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فتح المبین کریم آباد
فتح المبین کریم آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فاطمیه کوهمیتگ
فاطمیه کوهمیتگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فاطمیه زیارتجاه
فاطمیه زیارتجاه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فارابی زبری بگ
فارابی زبری بگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه فارابی چشمه بلند
فارابی چشمه بلند
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه علی ابن ابیطالب سامگان
علی ابن ابیطالب سامگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه علامه مجلسی شیشکاندب
علامه مجلسی شیشکاندب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه علامه جعفری کپلان
علامه جعفری کپلان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه عفت پیردان
عفت پیردان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
مدرسه عصمت نصیرآباد
عصمت نصیرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سرباز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سرباز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سرباز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سرباز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سرباز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.