سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر لالی

مدرسه حرفه اي مهر
حرفه اي مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان لالی
مدرسه شهید کورش نیاکان
شهید کورش نیاکان
پسرانه - دبستان خوزستان لالی
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه فضیلت سادات
فضیلت سادات
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید نادر جمالپور
شهید نادر جمالپور
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید منو چهر حاجی پور
شهید منو چهر حاجی پور
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید محمدعلی هاشم پور
شهید محمدعلی هاشم پور
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید قاسم خدادادی
شهید قاسم خدادادی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید علی نقی جمالپور
شهید علی نقی جمالپور
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید سیاوش جهانگیری
شهید سیاوش جهانگیری
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید ذبیح اله رضایی
شهید ذبیح اله رضایی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید حسین تاج پور
شهید حسین تاج پور
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید جهانگیر احمد سمالی
شهید جهانگیر احمد سمالی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید جانعلی دوستانی
شهید جانعلی دوستانی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهید احمدجمالپور
شهید احمدجمالپور
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهرک ابوذر
شهرک ابوذر
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه شادی
شادی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه سادات
سادات
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه بوستان
بوستان
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه 15  خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان خوزستان لالی
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهید ذوالفقار کریمی
شهید ذوالفقار کریمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه هدایت گسترمهرگان
هدایت گسترمهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه میرزای بختیاری
میرزای بختیاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهیده فریبا رضایی
شهیده فریبا رضایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهید مسعود حاجی پور
شهید مسعود حاجی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهید محمدعلی دوستانی
شهید محمدعلی دوستانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهید عبداله عالی پور
شهید عبداله عالی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهید چنگیزحاجی پور
شهید چنگیزحاجی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه شهید اردشیرجمالپور
شهید اردشیرجمالپور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه ترنم ولایت
ترنم ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان لالی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر لالی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر لالی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر لالی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر لالی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.