پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مرند

مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه بهروز رفیعیان
بهروز رفیعیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه رقیه مقدس زاده
رقیه مقدس زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه راشدی
راشدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه الزهراء 1
الزهراء 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه امام خمینی زنوزق
امام خمینی زنوزق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه فاطمه زهرای یکان 1
فاطمه زهرای یکان 1
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه افشین عریان تپه
افشین عریان تپه
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه راه زینب
راه زینب
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نصر باروج
نصر باروج
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه علمیه شوردرق
علمیه شوردرق
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه ذاکری
ذاکری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه دماوند
دماوند
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نور اسلام
نور اسلام
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه دانش یکان
دانش یکان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه یسنای نور
یسنای نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه هدف درویش محمد
هدف درویش محمد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه هدایت قزل قشلاق
هدایت قزل قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه هاشمیه یامچی
هاشمیه یامچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه هادی ابرغان
هادی ابرغان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه وقار مرکید
وقار مرکید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه وانلوجق
وانلوجق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نهضت زنوزق
نهضت زنوزق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نور پیربالا
نور پیربالا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نور اسلام
نور اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نوجه ده درق
نوجه ده درق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نسیم بهشت
نسیم بهشت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نسل ماندگار
نسل ماندگار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه نخبگان فردا
نخبگان فردا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه ناهید
ناهید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه میلاد یالقوزآغاج
میلاد یالقوزآغاج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مهر و ماه
مهر و ماه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مهر شادی
مهر شادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مهدیه اردکلو
مهدیه اردکلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مولاعلی (ع) عیش آبادسفلی
مولاعلی (ع) عیش آبادسفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه منتظر قائم زنوز
منتظر قائم زنوز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مقدس زاده
مقدس زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مفتح درق
مفتح درق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه معلم ارسی
معلم ارسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه معصومه کندلج
معصومه کندلج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه معصومه زنجیره
معصومه زنجیره
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مطهری یامچی 1
مطهری یامچی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مسعود سعدیالقوز آغاج
مسعود سعدیالقوز آغاج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مردعلی قوجالویکانعلیا
مردعلی قوجالویکانعلیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مدنی مرکید
مدنی مرکید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مدرس زنوزق
مدرس زنوزق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه مائده النجق
مائده النجق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه لاله های انقلاب 2
لاله های انقلاب 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه لاله های انقلاب 1
لاله های انقلاب 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه گلهای یاس
گلهای یاس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه گلعذار
گلعذار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه گزافر
گزافر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه کوهناب
کوهناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه کوثر هریس
کوثر هریس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه کمال یامچی
کمال یامچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه کاظمی گله بان
کاظمی گله بان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه کاردوست
کاردوست
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه قیس قینر
قیس قینر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه قلم
قلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه قطران گلین قایه
قطران گلین قایه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه قره بلاغ
قره بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه قدس قراجه فیض اله
قدس قراجه فیض اله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
مدرسه قائم قراجه فیض اله
قائم قراجه فیض اله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مرند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مرند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مرند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مرند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مرند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.