جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر جیرفت جیرفت

مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش نرجس خاتون
کاردانش نرجس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش فجر
کاردانش فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش صدیقه کبری
کاردانش صدیقه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش شهید فرخی
کاردانش شهید فرخی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه فنی نرجس خاتون
فنی نرجس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان جیرفت
مدرسه حرفه ای سما
حرفه ای سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان جیرفت
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان جیرفت
مدرسه شادروان شیخی
شادروان شیخی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان جیرفت
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه عمار
عمار
دخترانه - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ابتکار
ابتکار
دخترانه - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نشاط
نشاط
پسرانه - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه بابد راز
بابد راز
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه آل یاسین
آل یاسین
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه آژگان زنگیان
آژگان زنگیان
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه آزادگان باغبابوئیه
آزادگان باغبابوئیه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه آتیه
آتیه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ایمان ملک آباد
ایمان ملک آباد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ایمان گور بیژن
ایمان گور بیژن
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه انوری
انوری
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه انقلاب اسلامی عباس آباد
انقلاب اسلامی عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه امیری کل آباد
امیری کل آباد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه امام صادق ده پیش سفلی
امام صادق ده پیش سفلی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه امام خمینی سنگوئیه
امام خمینی سنگوئیه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه امام حسن مجتبی
امام حسن مجتبی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ام کلثوم 2
ام کلثوم 2
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ام کلثوم 1
ام کلثوم 1
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه الله آباد ابوسعیدی شهید ملاصدرا
الله آباد ابوسعیدی شهید ملاصدرا
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه اسلام آباد دلفارد
اسلام آباد دلفارد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه استقلال جزصالح سفلی
استقلال جزصالح سفلی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ادب خاتون آباد
ادب خاتون آباد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ابو علی سینا
ابو علی سینا
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ابوذر سرونی
ابوذر سرونی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ابوذر رضی آباد
ابوذر رضی آباد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه 12 بهمن حسن آباد داروئیه
12 بهمن حسن آباد داروئیه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه یاس فاطمه النبی
یاس فاطمه النبی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه یا زهرا نارجوئیه
یا زهرا نارجوئیه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه هفده شهریور 1
هفده شهریور 1
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ولیعصر تاج آباد کامران
ولیعصر تاج آباد کامران
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ولی عصر الله آباد هرندی
ولی عصر الله آباد هرندی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه والفجر کریم آباد سفلی
والفجر کریم آباد سفلی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه والشمس دوبنه
والشمس دوبنه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نیکنام سه دران
نیکنام سه دران
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نوریه 2
نوریه 2
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نوریه 1
نوریه 1
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نوری دره رود
نوری دره رود
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نواب صفوی چکری
نواب صفوی چکری
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه مهدی میانده
مهدی میانده
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه ملاصدرا زاروکی
ملاصدرا زاروکی
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه مقداد آبگرم دلفار
مقداد آبگرم دلفار
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه مفتح جهاد آباد
مفتح جهاد آباد
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
مدرسه مطهری دریاچه
مطهری دریاچه
نامشخص - دبستان کرمان جیرفت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر جیرفت جیرفت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر جیرفت جیرفت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر جیرفت جیرفت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر جیرفت جیرفت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.