جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر ماسال

مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ماسال
مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ماسال
مدرسه فنی و حرفه ای فردوسی
فنی و حرفه ای فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ماسال
مدرسه فنی و حرفه ای بوعلی سینا
فنی و حرفه ای بوعلی سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ماسال
مدرسه پیک دانش 2
پیک دانش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ماسال
مدرسه بصیرت
بصیرت
دخترانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
دخترانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه عمارور 2
عمارور 2
پسرانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه یاسر
یاسر
پسرانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
پسرانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه حر خلورجان
حر خلورجان
پسرانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید محمود حسرتی
شهید محمود حسرتی
پسرانه - دبستان گیلان ماسال
مدرسه 15 خرداد گندز
15 خرداد گندز
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه یار مهربان
یار مهربان
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه نصرسلیم آباد
نصرسلیم آباد
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه معرفت لطشت
معرفت لطشت
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه معاد 2
معاد 2
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه معاد 1
معاد 1
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه مرحوم حاج انامقلی ماسالی 1
مرحوم حاج انامقلی ماسالی 1
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه قائم (عج)
قائم (عج)
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه فجر اسطخ زیر پایین
فجر اسطخ زیر پایین
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه فتح سیاهمرد
فتح سیاهمرد
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه غزال
غزال
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه علی همدمی
علی همدمی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه علامه مجلسی 2
علامه مجلسی 2
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید ولی اله کاظمی
شهید ولی اله کاظمی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید وحدانی 2
شهید وحدانی 2
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید وحدانی 1
شهید وحدانی 1
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید هادی
شهید هادی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید مهدی عراقی
شهید مهدی عراقی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید محسنی لنگ
شهید محسنی لنگ
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید فربد قوامی
شهید فربد قوامی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید عبدالحسین زاده 1
شهید عبدالحسین زاده 1
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید عبدالحسین زاده
شهید عبدالحسین زاده
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید شیرینقلی بنداد
شهید شیرینقلی بنداد
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید شهریار جلالیان
شهید شهریار جلالیان
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید رجائی 1
شهید رجائی 1
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید رامین امیری
شهید رامین امیری
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید دوستی مرکیه بالا
شهید دوستی مرکیه بالا
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید داراب صالحی
شهید داراب صالحی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید جوز علی نادری
شهید جوز علی نادری
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید امیدپور یاری
شهید امیدپور یاری
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهید اردشیر محمدی
شهید اردشیر محمدی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهدای دانش آموز
شهدای دانش آموز
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهدای چسلی
شهدای چسلی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شهداء استه سر
شهداء استه سر
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه شریف واقفی کفود
شریف واقفی کفود
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان گیلان ماسال
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر ماسال را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر ماسال انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر ماسال ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر ماسال را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.