شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر شفت

مدرسه کاردانش شهدای گمنام
کاردانش شهدای گمنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان شفت
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان شفت
مدرسه کاردانش حضرت امام رضا (ع)
کاردانش حضرت امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان شفت
مدرسه نقد علی سیاهمزگی
نقد علی سیاهمزگی
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه نصر دو رودخان
نصر دو رودخان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه میرزا کوچک دوبخشر
میرزا کوچک دوبخشر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه میثم تمار میر سرای چوبر
میثم تمار میر سرای چوبر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه مقداد لیفکو خندان
مقداد لیفکو خندان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه معلم ایثارگر حسن امیدزاده
معلم ایثارگر حسن امیدزاده
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه محرمان
محرمان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه مالک اشتر کمسار کوچک
مالک اشتر کمسار کوچک
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه گلهای بهشت
گلهای بهشت
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه گلهای امید
گلهای امید
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه قاضی طباطبائی اسلام آباد چوبر
قاضی طباطبائی اسلام آباد چوبر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه فتح لپوندان
فتح لپوندان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه فاطمیه شفت
فاطمیه شفت
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه فاطمیه 2
فاطمیه 2
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه علامه امینی لیفکو
علامه امینی لیفکو
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید یوسف پور کاظم آباد
شهید یوسف پور کاظم آباد
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید نوری نیاکان احمد سرگوراب
شهید نوری نیاکان احمد سرگوراب
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید مهدی جوان پرست
شهید مهدی جوان پرست
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید منتظری پده
شهید منتظری پده
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید مفتح خرفکل
شهید مفتح خرفکل
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید مدرس بداب
شهید مدرس بداب
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید محمد نصر الهی چکوسر
شهید محمد نصر الهی چکوسر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید محمد ملائی ملاسرا
شهید محمد ملائی ملاسرا
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید محمد ملائی 2
شهید محمد ملائی 2
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید محراب سله مرز
شهید محراب سله مرز
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید کاسگل زبانبر شفت
شهید کاسگل زبانبر شفت
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید قدوسی ویسرود
شهید قدوسی ویسرود
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید قدرتی شالماء
شهید قدرتی شالماء
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید فرزانه صیقل کومه
شهید فرزانه صیقل کومه
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید غفاری کلوان
شهید غفاری کلوان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید علی ابراهیمی نوده مرخال
شهید علی ابراهیمی نوده مرخال
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید عظیم حسن نژاد کلاشم
شهید عظیم حسن نژاد کلاشم
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید عظیم حسن نژاد 2
شهید عظیم حسن نژاد 2
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید عظیم حسن نژاد
شهید عظیم حسن نژاد
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید عباسپور لختکی
شهید عباسپور لختکی
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید عباس هادی کوزان بالا
شهید عباس هادی کوزان بالا
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید زبانبر
شهید زبانبر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید زارع پایین مردخه
شهید زارع پایین مردخه
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید رمضانعلی دارابی مژدهه
شهید رمضانعلی دارابی مژدهه
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید رسول یزدانی 2
شهید رسول یزدانی 2
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید رسول یزدانی 1
شهید رسول یزدانی 1
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید خوش انس
شهید خوش انس
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید حسین ولیزاده ماشاتوک
شهید حسین ولیزاده ماشاتوک
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید جنتی طالقان
شهید جنتی طالقان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید تقی رمضانپور نصیر محله
شهید تقی رمضانپور نصیر محله
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید تجددی سالک معلم
شهید تجددی سالک معلم
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید بکندلاقان
شهید بکندلاقان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید باهنر خرطوم
شهید باهنر خرطوم
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید ایوب ابراهیمی شهرک چوبر
شهید ایوب ابراهیمی شهرک چوبر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید ایمنی مرخال
شهید ایمنی مرخال
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهید افتخاری
شهید افتخاری
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهدای عثماوندان
شهدای عثماوندان
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهدای دستخط چماچا
شهدای دستخط چماچا
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهدای تکرم
شهدای تکرم
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه شهادت چوبر
شهادت چوبر
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه سید الشهدا (ع)
سید الشهدا (ع)
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه سلمان بیالوا
سلمان بیالوا
نامشخص - دبستان گیلان شفت
مدرسه دکتر علی شریعتی لاسک
دکتر علی شریعتی لاسک
نامشخص - دبستان گیلان شفت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر شفت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر شفت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر شفت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر شفت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.