یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر خشکبیجار

مدرسه کاردانش قانع
کاردانش قانع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان خشکبیجار
مدرسه کاردانش میرزا کوچک
کاردانش میرزا کوچک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان خشکبیجار
مدرسه فنی و حرفه ای قانع
فنی و حرفه ای قانع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان خشکبیجار
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه نصرت حاکمزاده
نصرت حاکمزاده
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه نرجس 2
نرجس 2
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه نرجس 1
نرجس 1
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه ناصر آریا خواه
ناصر آریا خواه
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه علویه
علویه
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید مطهری 2
شهید مطهری 2
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید مطهری 1
شهید مطهری 1
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید علی اکبر شعبانی
شهید علی اکبر شعبانی
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید حجت نعمتی
شهید حجت نعمتی
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید جابریان
شهید جابریان
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید احمد متقی
شهید احمد متقی
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه حافظ 2
حافظ 2
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه حافظ 1
حافظ 1
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه پوریا
پوریا
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه بهروزی
بهروزی
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه برادران شهید عابدی 1
برادران شهید عابدی 1
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه امام باقر (ع)
امام باقر (ع)
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان گیلان خشکبیجار
مدرسه قانع
قانع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید فاتحی
شهید فاتحی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان خشکبیجار
مدرسه سمیه 2
سمیه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان خشکبیجار
مدرسه سمیه 1
سمیه 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان خشکبیجار
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان خشکبیجار
مدرسه رجبعلی پریده 1
رجبعلی پریده 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه راه زینب (س)
راه زینب (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه ارشاد 2
ارشاد 2
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه ارشاد 1
ارشاد 1
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه میلاد دانش
میلاد دانش
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه مرحوم حاج محمدنجاتی 2
مرحوم حاج محمدنجاتی 2
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه مرحوم حاج محمد نجاتی 1
مرحوم حاج محمد نجاتی 1
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه محمد علی ظهیری
محمد علی ظهیری
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه کشاورزان
کشاورزان
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه ظهیری 2
ظهیری 2
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید میر جبار عزیزی
شهید میر جبار عزیزی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان خشکبیجار
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر خشکبیجار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر خشکبیجار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر خشکبیجار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر خشکبیجار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.